Schaliegas Shell in Oekraine: goedkoop en vies

schaliegasdealIn het bijzijn van premier Rutte heeft Shell een paar jaar geleden een schaliegasdeal gesloten met president Janoekovitsj van de Oekraine.  Deze president heeft inmiddels na langdurige protesten van de bevolking, tegen ondermeer corruptie, zijn biezen moeten pakken. Die bevolking wordt met speelgoedautootjes afgekocht door Shell als het gaat om schaliegasboringen bij hun dorpen volgens deze video van Milieudefensie.

Bovendien worden goedkope en vieze, uit de Verenigde Staten overgenomen methoden gebruikt om de grote hoeveelheden afvalwater van de boringen te verwerken: opslag in open bassins. Dat veroorzaakt luchtvervuiling door de lekkage van methaan en andere vluchtige stoffen. Schaliegas wordt kennelijk vooral toegepast in landen waar men makkelijk milieuwetgeving kan omzeilen.

 

Manifest schaliegasvrije gemeenten – 165 gemeenten nu al schaliegasvrij

Schaliegasvrij15_04_14De gemeenten Boxtel en Noordoostpolder en het Klimaatverbond Nederland hebben een manifest opgesteld waarin ze minister Kamp van Economische Zaken oproepen om af te zien van het winnen van schaliegas. Inmiddels hebben 165 gemeenten al moties aangenomen tegen schaliegaswinning. De gemeenten willen duidelijk maken dat er geen draagvlak is voor schaliegaswinning, ook niet nu minister Kamp via een structuurvisie probeert vast te leggen waar geboord gaat worden.

Bijzondere NIMBY gespot in de Verenigde Staten

nimbyEen CEO van de oliemaatschappij Exxon, Rex Tillerson, heeft zich tegen een schaliegasproject in Texas gekeerd omdat hiervoor een grote watertoren gebouwd zou worden vlakbij zijn ranch van $ 5 miljoen, uit angst voor waardedaling van zijn eigendom. Dit tot vermaak van veel Amerikaanse burgers die net als wij protesteren tegen schaliegas. Eerder had dezelfde Tillerson zich ingezet voor fracking en schaliegas.

Hoezo dubbele moraal. In ieder geval kan de olie-en gasindustrie in het vervolg het woord ‘nimby’ maar beter achterwege laten!

Amerikaanse gasprijs in twee maanden verdubbeld – boven $8

De Amerikaanse gasprijs is binnen twee maanden meer dan verdubbeld – van minder dan $ 4 naar meer dan $ 8. Dit ondanks ‘game changer’ schaliegas. Ongetwijfeld is dat mede te danken aan de koude winter in de Verenigde Staten, maar dat kan niet de enige verklaring zijn voor een dergelijke sprong in de prijs, die de laatste jaren niet meer voorgekomen was. Waarschijnlijk speelt ook mee dat de productie van schaliegas in een aantal gasvelden terug loopt doordat de velden uitgeput raken. De gasprijs is al langer aan het stijgen. Alleen in het grote Marcellus shale gasveld en het kleinere Eagle Ford veld is nog een duidelijke toename van de productie volgens het Amerikaanse Energie agentschap EIA.  Energie-intensieve bedrijven die hun productie naar de VS willen verplaatsen kunnen beter nog even de kat uit de boom kijken.  Schaliegas lijkt geen ‘game changer’ meer, maar ‘game over’ komt in zicht.

EIAproduction

Amerika: meer geboorte-afwijkingen bij gasputten.

Luchtverontreiniging door schaliegaswinning is in de discussie over schaliegas in Nederland sterk onderbelicht. In het vorig jaar door het Ministerie van Economische zaken uitgebrachte onderzoek is niet onderzocht of luchtverontreiniging zal toenemen door schaliegaswinning. Maar in Amerika is er nu een duidelijk statistisch verband gelegd tussen gasboringen en aangeboren afwijkingen bij babies.colorado

Gezondheidsschade door milieuverontreiniging is vaak moeilijk te bewijzen. Een onderzoek op het platteland van Colorado naar aangeboren afwijkingen van babies geboren tussen 1996 en 2009, laat echter zien dat de kans op afwijkingen groter is als de moeder op het moment van geboorte dichtbij een (schalie)gasput woonde.

Uit het geboorteregister van Colorado werd bij een totaal van 124.842 levendgeborenen een verhoogd risico op aangeboren hartafwijkingen en op neurale buis afwijkingen (spina bifida etc) gevonden bij babies van moeders die op minder dan 10 mijl afstand van gasputten woonden. Er was bij beide soorten geboorteafwijkingen een statistisch significant lineair verband tussen de aantallen en nabijheid van gasputten. Voor andere afwijkingen zoals open gehemelte, hazelip etc. werd dit verband niet gevonden

De onderzoekers van de Colorado School of Public Health gingen zorgvuldig mogelijke stoorvariabelen na maar zagen daarbij geen duidelijke andere verklaringen dan de nabijheid van de gasputten. Als mogelijke werkingsmechanismen zien ze blootstelling aan benzeen (waarvan sterke aanwijzingen bestaan dat het deze aangeboren afwijkingen kan veroorzaken), luchtvervuiling door dieselmotoren (boren, pompen, vrachtwagens), koolmonoxide en/of ozon. De onderzoekers concluderen dat uitgebreider en intensiever onderzoek dringend gewenst is, ook al omdat in Colorado meer dan 12,000 olie- en gasputten binnen 50 tot 300 meter van een woonhuis staan.