Amerika: meer geboorte-afwijkingen bij gasputten.

Luchtverontreiniging door schaliegaswinning is in de discussie over schaliegas in Nederland sterk onderbelicht. In het vorig jaar door het Ministerie van Economische zaken uitgebrachte onderzoek is niet onderzocht of luchtverontreiniging zal toenemen door schaliegaswinning. Maar in Amerika is er nu een duidelijk statistisch verband gelegd tussen gasboringen en aangeboren afwijkingen bij babies.colorado

Gezondheidsschade door milieuverontreiniging is vaak moeilijk te bewijzen. Een onderzoek op het platteland van Colorado naar aangeboren afwijkingen van babies geboren tussen 1996 en 2009, laat echter zien dat de kans op afwijkingen groter is als de moeder op het moment van geboorte dichtbij een (schalie)gasput woonde.

Uit het geboorteregister van Colorado werd bij een totaal van 124.842 levendgeborenen een verhoogd risico op aangeboren hartafwijkingen en op neurale buis afwijkingen (spina bifida etc) gevonden bij babies van moeders die op minder dan 10 mijl afstand van gasputten woonden. Er was bij beide soorten geboorteafwijkingen een statistisch significant lineair verband tussen de aantallen en nabijheid van gasputten. Voor andere afwijkingen zoals open gehemelte, hazelip etc. werd dit verband niet gevonden

De onderzoekers van de Colorado School of Public Health gingen zorgvuldig mogelijke stoorvariabelen na maar zagen daarbij geen duidelijke andere verklaringen dan de nabijheid van de gasputten. Als mogelijke werkingsmechanismen zien ze blootstelling aan benzeen (waarvan sterke aanwijzingen bestaan dat het deze aangeboren afwijkingen kan veroorzaken), luchtvervuiling door dieselmotoren (boren, pompen, vrachtwagens), koolmonoxide en/of ozon. De onderzoekers concluderen dat uitgebreider en intensiever onderzoek dringend gewenst is, ook al omdat in Colorado meer dan 12,000 olie- en gasputten binnen 50 tot 300 meter van een woonhuis staan.