Schaliegas Shell in Oekraine: goedkoop en vies

schaliegasdealIn het bijzijn van premier Rutte heeft Shell een paar jaar geleden een schaliegasdeal gesloten met president Janoekovitsj van de Oekraine.  Deze president heeft inmiddels na langdurige protesten van de bevolking, tegen ondermeer corruptie, zijn biezen moeten pakken. Die bevolking wordt met speelgoedautootjes afgekocht door Shell als het gaat om schaliegasboringen bij hun dorpen volgens deze video van Milieudefensie.

Bovendien worden goedkope en vieze, uit de Verenigde Staten overgenomen methoden gebruikt om de grote hoeveelheden afvalwater van de boringen te verwerken: opslag in open bassins. Dat veroorzaakt luchtvervuiling door de lekkage van methaan en andere vluchtige stoffen. Schaliegas wordt kennelijk vooral toegepast in landen waar men makkelijk milieuwetgeving kan omzeilen.