Intrekkingsverzoek vergunning schaliegas

Flare-24Wie in Nederland boringen wil doen voor olie en gas, moet volgens de Mijnwet over voldoende financiele middelen beschikken om eventuele schade te dekken. Dat dat geen overbodige luxe is, blijkt uit de aardbevingen in Groningen. De minister van Economische zaken moet nagaan of die financiële rugdekking van een bedrijf dat bijvoorbeeld naar schaliegas wil boren voldoende is.

Uit een WOB verzoek van Milieudefensie blijkt dat die toetsing in het geval van de Nederlandse dochtermaatschappijen van Cuadrilla, die in Brabant en de Noordoostpolder naar schaliegas willen boren, onvoldoende is geweest. Er zijn geen documenten waaruit blijkt dat het Britse moederbedrijf voor de Nederlandse dochter garant staan. Zelf hebben deze dochtermaatschappijen onvoldoende kapitaal in huis.

Of je nu naar schaliegas wilt boren of niet, het is zaak dat de overheid zich aan zijn eigen regels houdt. Dat geldt zeker voor schaliegas. De mogelijke milieuschade kan groot zijn, vooral omdat het om heel veel boringen gaat en er kans is op verontreiniging van grondwater en lucht. Als er naar schaliegas geboord wordt, moeten we op een overheid kunnen vertrouwen dat die de mijnwet en milieuwetgeving handhaaft – uit dit geval blijkt dat dat tegenvalt.

Het is niet de eerste keer dat dit ter sprake komt. De directeur van Staatstoezicht op de Mijnen heeft eerder in een jaarverslag kritische opmerkingen gemaakt over de kleinere boorbedrijven die zich op Nederlands schaliegas storten.

 

Gemeenteraadsverkiezingen en schaliegas

stemgedragMet de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur is het interessant om te weten hoe partijen stemmen als het om schaliegas gaat. Daarvoor hebben we gekeken naar gemeenten waar moties tegen schaliegasboringen zijn afgestemd. Dat zijn er gelukkig niet zoveel (29) als gemeenten waar moties tegen schaliegas zijn aangenomen (inmiddels 165), dus dat is voor vrijwilligers nog te behappen om dat uit te zoeken en te tellen.

Het resultaat staat in de grafiekjes hiernaast. VVD, CDA, SGP zijn samen met lokale partijen de grootste voorstanders van schaliegas. Lokale partijen zijn overigens ook vaak tegenstanders van schaliegas, en ook CDA, VVD en SGP hebben soms tegen schaliegas gestemd. Belangrijkste tegenstanders van schaliegas in gemeenteraden zijn lokale partijen, Groen Links, SP, Partij van de Arbeid. De laatste drie hebben echter ook regelmatig tegen schaliegasvrij-moties gestemd, terwij Groen Links opvallend vaak initiatiefnemer is van moties tegen schaliegas. De Partij voor de Dieren stemt ook tegen schaliegas. De Christen Unie en D66 stemmen net iets vaker tegen schaliegasboringen dan voor.

Bij Groen Links (tegen schaliegas), CDA en VVD (doorgaans niet tegen schaliegas) zijn de standpunten het duidelijkst. Voor de overige partijen: let op, vraag de partij waarop u zou willen stemmen er vooral naar hoe ze over schaliegas denken.

Maakt schaliegas ons onafhankelijk van Rusland?

Onmogelijk, zelfs al waren we een paar jaar eerder al gaan boren. De hoeveelheid schaliegas is eenvoudig te weinig en te duur. Als we echt onafhankelijk hadden willen worden van Rusland, hadden we eerder, en sneller in moeten zetten op duurzame energie in plaats van aan het fossiele-brandstoffen-infuus te blijven hangen. Hieruit blijkt een slecht energiebeleid in het verleden: teveel blijven vertrouwen op fossiele brandstoffen. Iedere watt aan zonnestroom, wind en biomassa, ieder beetje energiebesparing had ons nu een beetje minder afhankelijk gemaakt van Russisch importgas. Het zou ook geholpen hebben als we wat zuiniger met het Groningse gas waren omgesprongen.grafiekHerberDeJager Overigens is het maar de vraag of Poetin de inkomsten uit de gasexport echt op het spel te zetten.

De voorraden schaliegas in de Nederlandse bodem (rechts) zijn gering, en kan slechts een fractie van het eigen gebruik dekken. Zelfs al zouden we het met zijn allen willen, dan duurt het nog jaren voordat de productie van schaliegas in Nederland iets voorstelt. Bovendien vergt het enorme investeringen voor slechts enkele jaren energie. Ook de netto hoeveelheid energie die je ermee wint is gering: de vele boringen, transport en fracken kosten zoveel energie dat je er netto te weinig aan overhoudt. Weggegooid geld dus, wind en zon doen het ook in dat opzicht beter. Van het schaliegas wordt de Russische beer niet wit om de neus, maar de zon en de wind hoeven we niet in Moskou te kopen. Maar voorlopig zullen we het vooral van energiebesparing moeten hebben, dankzij een veel te groot vertrouwen in fossiele brandstoffen in het verleden.

 

Schaliegasdebat Tweede Kamer uitgesteld – komt VVD en PvdA niet goed uit.

Schaliegasvrij14_03_14Vorige week stond het plenaire debat in de Tweede Kamer over schaliegas eindelijk op de agenda van de Tweede Kamer. Dat debat was al maanden geleden aangevraagd door Groenlinks kamerlid Liesbeth van Tongeren. Het debat verdween echter na een paar dagen plotseling weer van de agenda. Vandaag – de dag dat het debat zou plaatsvinden – bleek uit kamervragen van Groenlinks dat VVD en PvdA tegen een debat waren. Niet alleen Groenlinks, maar ook andere oppositiepartijen waren niet blij met deze weigering.

Waar zijn de regeringspartijen bang voor? Dat de stille voorbereidingen voor een milieu-effectrapportage en structuurvisie over schaliegas teveel de aandacht gaan trekken door een debat? Of de gemeenteraadsverkiezingen, in de 165 schaliegasvrije gemeenten? Vooral de VVD wil waarschijnlijk niet teveel aandacht voor het pro-schaliegasstandpunt van deze partij in de Tweede Kamer, en in veel gemeenten (gelukkig niet alle) waar over moties tegen schaliegas gestemd is.

Is in uw gemeente het onderwerp ‘schaliegas’ al eens besproken? Het is interessant om dan eens te vragen naar het stemgedrag van uw partij daarover.