Schaliegasdebat Tweede Kamer uitgesteld – komt VVD en PvdA niet goed uit.

Schaliegasvrij14_03_14Vorige week stond het plenaire debat in de Tweede Kamer over schaliegas eindelijk op de agenda van de Tweede Kamer. Dat debat was al maanden geleden aangevraagd door Groenlinks kamerlid Liesbeth van Tongeren. Het debat verdween echter na een paar dagen plotseling weer van de agenda. Vandaag – de dag dat het debat zou plaatsvinden – bleek uit kamervragen van Groenlinks dat VVD en PvdA tegen een debat waren. Niet alleen Groenlinks, maar ook andere oppositiepartijen waren niet blij met deze weigering.

Waar zijn de regeringspartijen bang voor? Dat de stille voorbereidingen voor een milieu-effectrapportage en structuurvisie over schaliegas teveel de aandacht gaan trekken door een debat? Of de gemeenteraadsverkiezingen, in de 165 schaliegasvrije gemeenten? Vooral de VVD wil waarschijnlijk niet teveel aandacht voor het pro-schaliegasstandpunt van deze partij in de Tweede Kamer, en in veel gemeenten (gelukkig niet alle) waar over moties tegen schaliegas gestemd is.

Is in uw gemeente het onderwerp ‘schaliegas’ al eens besproken? Het is interessant om dan eens te vragen naar het stemgedrag van uw partij daarover.