Maakt schaliegas ons onafhankelijk van Rusland?

Onmogelijk, zelfs al waren we een paar jaar eerder al gaan boren. De hoeveelheid schaliegas is eenvoudig te weinig en te duur. Als we echt onafhankelijk hadden willen worden van Rusland, hadden we eerder, en sneller in moeten zetten op duurzame energie in plaats van aan het fossiele-brandstoffen-infuus te blijven hangen. Hieruit blijkt een slecht energiebeleid in het verleden: teveel blijven vertrouwen op fossiele brandstoffen. Iedere watt aan zonnestroom, wind en biomassa, ieder beetje energiebesparing had ons nu een beetje minder afhankelijk gemaakt van Russisch importgas. Het zou ook geholpen hebben als we wat zuiniger met het Groningse gas waren omgesprongen.grafiekHerberDeJager Overigens is het maar de vraag of Poetin de inkomsten uit de gasexport echt op het spel te zetten.

De voorraden schaliegas in de Nederlandse bodem (rechts) zijn gering, en kan slechts een fractie van het eigen gebruik dekken. Zelfs al zouden we het met zijn allen willen, dan duurt het nog jaren voordat de productie van schaliegas in Nederland iets voorstelt. Bovendien vergt het enorme investeringen voor slechts enkele jaren energie. Ook de netto hoeveelheid energie die je ermee wint is gering: de vele boringen, transport en fracken kosten zoveel energie dat je er netto te weinig aan overhoudt. Weggegooid geld dus, wind en zon doen het ook in dat opzicht beter. Van het schaliegas wordt de Russische beer niet wit om de neus, maar de zon en de wind hoeven we niet in Moskou te kopen. Maar voorlopig zullen we het vooral van energiebesparing moeten hebben, dankzij een veel te groot vertrouwen in fossiele brandstoffen in het verleden.