Gemeenteraadsverkiezingen en schaliegas

stemgedragMet de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur is het interessant om te weten hoe partijen stemmen als het om schaliegas gaat. Daarvoor hebben we gekeken naar gemeenten waar moties tegen schaliegasboringen zijn afgestemd. Dat zijn er gelukkig niet zoveel (29) als gemeenten waar moties tegen schaliegas zijn aangenomen (inmiddels 165), dus dat is voor vrijwilligers nog te behappen om dat uit te zoeken en te tellen.

Het resultaat staat in de grafiekjes hiernaast. VVD, CDA, SGP zijn samen met lokale partijen de grootste voorstanders van schaliegas. Lokale partijen zijn overigens ook vaak tegenstanders van schaliegas, en ook CDA, VVD en SGP hebben soms tegen schaliegas gestemd. Belangrijkste tegenstanders van schaliegas in gemeenteraden zijn lokale partijen, Groen Links, SP, Partij van de Arbeid. De laatste drie hebben echter ook regelmatig tegen schaliegasvrij-moties gestemd, terwij Groen Links opvallend vaak initiatiefnemer is van moties tegen schaliegas. De Partij voor de Dieren stemt ook tegen schaliegas. De Christen Unie en D66 stemmen net iets vaker tegen schaliegasboringen dan voor.

Bij Groen Links (tegen schaliegas), CDA en VVD (doorgaans niet tegen schaliegas) zijn de standpunten het duidelijkst. Voor de overige partijen: let op, vraag de partij waarop u zou willen stemmen er vooral naar hoe ze over schaliegas denken.