Intrekkingsverzoek vergunning schaliegas

Flare-24Wie in Nederland boringen wil doen voor olie en gas, moet volgens de Mijnwet over voldoende financiele middelen beschikken om eventuele schade te dekken. Dat dat geen overbodige luxe is, blijkt uit de aardbevingen in Groningen. De minister van Economische zaken moet nagaan of die financiƫle rugdekking van een bedrijf dat bijvoorbeeld naar schaliegas wil boren voldoende is.

Uit een WOB verzoek van Milieudefensie blijkt dat die toetsing in het geval van de Nederlandse dochtermaatschappijen van Cuadrilla, die in Brabant en de Noordoostpolder naar schaliegas willen boren, onvoldoende is geweest. Er zijn geen documenten waaruit blijkt dat het Britse moederbedrijf voor de Nederlandse dochter garant staan. Zelf hebben deze dochtermaatschappijen onvoldoende kapitaal in huis.

Of je nu naar schaliegas wilt boren of niet, het is zaak dat de overheid zich aan zijn eigen regels houdt. Dat geldt zeker voor schaliegas. De mogelijke milieuschade kan groot zijn, vooral omdat het om heel veel boringen gaat en er kans is op verontreiniging van grondwater en lucht. Als er naar schaliegas geboord wordt, moeten we op een overheid kunnen vertrouwen dat die de mijnwet en milieuwetgeving handhaaft – uit dit geval blijkt dat dat tegenvalt.

Het is niet de eerste keer dat dit ter sprake komt. De directeur van Staatstoezicht op de Mijnen heeft eerder in een jaarverslag kritische opmerkingen gemaakt over de kleinere boorbedrijven die zich op Nederlands schaliegas storten.