Hoe deskundig zijn deskundigen?

amtsvennNet over de grens, in het natuurgebied Amtsvenn borrelt plotseling olie omhoog. De olie is afkomstig uit een zoutcaverne, een holte die is ontstaan door de winning van steenzout. Volgens deskundigen zaten die zoutcavernes diep genoeg om er veilig olie in op te slaan. Niet dus: op onverklaarbare wijze borrelt die olie nu op in een natuurgebied en worden drinkwatervoorraden bedreigd. Kennelijk wisten de ‘deskundigen’ het toch niet zo goed.

Dat soort deskundigheid hebben we eerder gezien. Van de aardbevingen in Groningen is door ook jarenlang ontkend dat het iets met gaswinning te maken zou hebben. Hetzelfde geldt voor fracken, schaliegas, schalieolie, steenkoolgas, ondergrondse kolenvergassing. Volgens ‘deskundigen’ is er niets aan de hand. Maar intussen stapelen in de Verenigde Staten de bewijzen zich op dat er wel degelijk risico’s zijn. De vroegere chef exploratie en winning van Mobil zegt het nu ook heel duidelijk: schaliegas is niet veilig.

Wie zijn die deskundigen die het allemaal zo goed weten?

Lees verder

Artsen nemen stelling tegen geruststellend Engels rapport over schaliegas en volksgezondheid

In de British Medical Journal (BMJ), een wereldwijd veel door artsen gelezenchoke_1 medisch tijdschrift met veel aanzien, stond vorige week een editorial over….  schaliegas. Aanleiding was het verschijnen van een rapport van een Engelse overheidsinstantie, Public Health England (PHE), over de mogelijke gevolgen van schaliegaswinning op de (Engelse) volksgezondheid. Voor de Nederlandse situatie zijn zowel het PHE-rapport als het commentaar erop van de BMJ zeer relevant: De geologie, het regerings-standpunt, ja zelfs het boorbedrijf zijn (bijna) dezelfde – dus waarschijnlijk ook de volksgezondheidseffecten, die naar verwachting nog groter zullen zijn in Nederland dan in Engeland, gezien de grotere bevolkingsdichtheid in ons land. Het PHE-rapport is te vinden op  (www.hpa.org.uk/webc/HPAwebFile/HPAweb_C/1317140158707).

Rookgordijnen rond schaliegas

drillingsiteHet lijkt stil rond schaliegas, maar achter de schermen van de Haagse ambtelijke wereld gebeurt veel. Wat is de stand van zaken, en is er reden tot ongerustheid?

Minister Kamp heeft vorig jaar, na alle kritiek op het onderzoek naar en milieu en veiligheid van schaliegas, besloten om een milieu-effectrapportage uit te laten voeren en een structuurvisie op te laten stellen, om na te gaan of schaliegaswinning in Nederland mogelijk is, en zo ja waar. Dit zou anderhalf jaar moeten duren – dus eind van 2014 gereed moeten zijn.

Dit zijn normale procedures voor belangrijke overheidsbeslissingen die gevolgen hebben voor het milieu in Nederland. In ieder geval is het een verbetering ten opzichte van de eerdere aanpak volgens de Mijnbouwwet: hier heb je een vergunning en ga overal maar boren. Met deze beslissing van de minister wordt tenminste erkend dat schaliegas en steenkoolgas grote gevolgen hebben voor milieu, natuur en onze woonomgeving.

Een milieu-effectrapportage (MER) is een onderzoek naar de gevolgen voor het milieu van een belangrijke overheidsbeslissing met wettelijk vastgelegde regels en kwaliteitseisen. Maar alles staat of valt met de afspraken die over het onderzoek gemaakt worden. En hier begint het ambtelijke rookgordijn te verschijnen.

Lees verder