Artsen nemen stelling tegen geruststellend Engels rapport over schaliegas en volksgezondheid

In de British Medical Journal (BMJ), een wereldwijd veel door artsen gelezenchoke_1 medisch tijdschrift met veel aanzien, stond vorige week een editorial over….  schaliegas. Aanleiding was het verschijnen van een rapport van een Engelse overheidsinstantie, Public Health England (PHE), over de mogelijke gevolgen van schaliegaswinning op de (Engelse) volksgezondheid. Voor de Nederlandse situatie zijn zowel het PHE-rapport als het commentaar erop van de BMJ zeer relevant: De geologie, het regerings-standpunt, ja zelfs het boorbedrijf zijn (bijna) dezelfde – dus waarschijnlijk ook de volksgezondheidseffecten, die naar verwachting nog groter zullen zijn in Nederland dan in Engeland, gezien de grotere bevolkingsdichtheid in ons land. Het PHE-rapport is te vinden op  (www.hpa.org.uk/webc/HPAwebFile/HPAweb_C/1317140158707).
 
Om kort te zijn: De BMJ kraakt het PHE rapport af. De editorial zegt dat het rapport weliswaar de op dat moment beschikbare literatuur goed samenvatte, en terecht erkende dat er vele onzekerheden bestonden over de effecten van schaliegaswinning op de volksgezondheid, maar dat de conclusies van het rapport niet deugen. De PHE concludeert namelijk dat veel van de milieu- en volksgezondheidsproblemen die in de VS met schaliegas gezien zijn zich waarschijnlijk in Engeland niet zouden voordoen door betere regelgeving in Engeland. “Deze stellingname veronachtzaamt  vele van de inherente risico’s van schaliegaswinning die door geen enkele mate van regulering voldoende kunnen worden verholpen, zoals lekken van boorbuizen en cement en het door ongelukken in het milieu raken van (verontreiningd) afvalwater”.
De volledige editorial is te lezen via (www.bmj.com/content/348/bmj.g2728)
Bovendien wijst de BMJ op het gebrek aan aandacht voor de effecten van boren in dichtbevolkte gebieden, waardoor in Engeland (en vooral ook in Nederland)  veel meer mensen blootstaan aan mogelijke schadelijke effecten dan in de VS. De BMJ concludeert dat goed onderzoek dringend gewenst is, en dat de eerste, deels verontrustende, gegevens nu pas beschikbaar komen. Een Amerikaanse studie naar het effect op aangeboren afwijkingen bij babies is te vinden op (http://ehp.niehs.nih.gov/1306722/)