5 juni debat Tweede Kamer over schaliegas – kom ook!

binnenhof2Donderdagmiddag 5 juni 13:45 is er een plenair debat in de Tweede Kamer over schaliegas. Kom kijken – je kunt het debat op de publieke tribune volgen, en publieke belangstelling laat zien dat we schaliegas een belangrijk onderwerp vinden! Dit is belangrijk gezien de bijna ongeremde plannen voor schaliegas waarover in de milieu-effect rapportage voor de ‘Structuurvisie Schaliegas’ nagedacht wordt.

Let wel op de regels voor bezoek van de Tweede Kamer. Het is niet toegestaan om op de publieke tribune met kleding, spandoeken of bijval te laten zien waar je voor staat, en bij toegang tot de Tweede Kamer moet je je legitimeren en kan door een veiligheidscontrole lange wachttijd ontstaan.

Groen Nederland vogelvrij in plaats van schaliegasvrij

Gebieden waar gezocht gaat worden naar boorlokaties voor schaliegas

Gebieden waar gezocht gaat worden naar boorlokaties voor schaliegas

Minister Kamp heeft vorig jaar besloten tot een milieu-effect rapportage (MER) en een structuurvisie over schaliegas. Een MER is een wettelijk vastgelegd type onderzoek dat verplicht is als het milieu mogelijk schade kan oplopen. De notitie ‘Reikwijdte en detailniveau’, die aangeeft wat er precies onderzocht gaat worden, is vandaag verschenen. Die bevat goed en slecht nieuws.

Eerst het goede nieuws – door de eisen waaraan een MER volgens de wet moet voldoen is het onderzoek vollediger dan het vorige onderzoek in opdracht van de regering, waarin belangrijke onderwerpen niet of niet goed behandeld werden. Het slechte nieuws: uit de notitie blijkt dat er nauwelijks delen van Oost- en Zuid-Nederland gevrijwaard blijven voor schaliegasboringen als de regering besluit hiermee door te gaan.

Lees verder

EBN: grootste schaliegasactivist van Nederland.

Aerial view of fracking in Texas

Het Amerikaanse model gezien vanuit de lucht – tienduizenden boorputten

EBN (Energiebeheer Nederland) is de organisatie die namens de Nederlandse overheid probeert zoveel mogelijk olie en gas uit Nederlandse bodem te verkopen. De naam ‘Energiebeheer’ suggereert dat men zich met energie bezig houdt, maar in de praktijk is dat alleen fossiele brandstoffen. Men houdt zich dus niet bezig met op de toekomst gerichte duurzame energiebronnen voor onze economie. EBN directeur Van Bokhoven is volgens een interview in FD voorstander van het Amerikaanse model.  Vreemd – vaak wordt ter geruststelling tegen ons gezegd dat die Amerikanen als cowboys tekeer gaan met hun schaliegas, en dat dit in Nederland nooit zo zou kunnen. Het Amerikaanse model is gas en olie boren, tot de laatste druppel, vooral schaliegas, snel, goedkoop en vies.

Lees verder

Met TTIP verdrag wordt schaliegas Europa ingerommeld.

tankerTTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) is een vrijhandelsverdrag waarover tussen de Verenigde Staten en Europa onderhandeld wordt. De inhoud blijft verborgen voor burgers en in de campagne voor de Europese verkiezingen speelt het nauwelijks een rol. The Huffington Post lichtte een tipje van de sluier op door een uitgelekt document te publiceren. Vrije import en export van schaliegas, maar vooral ook gelijkschakeling van milieu- en veiligheidseisen is een belangrijk onderdeeld van het verdrag.

Lees verder

Europarlement: weet wie u kiest

Europa is belangrijk voor schaliegas. In Brussel wordt door de industrie hard gelobbyt voor zo min mogelijk regels om milieu en burgers te beschermen tegen de gevolgen van schaliegaswinning. Verder gaat Europa twee belangrijke investeringsverdragenceta3 sluiten met de Verenigde Staten en Canada: TTIP en CETA. Daarmee lopen we de kans dat hiermee ook de nog beroerdere Amerikaanse aanpak van schaliegaswinning geimporteerd wordt.

Alleen daarom al is het belangrijk te gaan stemmen op 22 mei. Friends of the Earth Europe heeft een handige website gemaakt waarin te zien is hoe verschillende Europarlementariers in de afgelopen jaren  gestemd hebben over schaliegas. Ook heeft een aantal kandidaten voor het Europarlement een verklaring ondertekend voor een schaliegasvrij Europa. Kies voor tegenwicht tegen de schaliegaslobby in Brussel!

Aardbevingen door schaliegas

quakes_oklahomaSchaliegas kan tot een sterke toename van aardbevingen leiden, blijkt in de staat Oklahoma in de Verenigde Staten. Een video van het het aantal aardbevingen, laat dat goed zien. De video is samengesteld uit gegevens van de Amerikaanse geologische dienst USGS. Ieder cirkeltje op de kaart in de video geeft aan waar een aardbeving voorkomt, en de kleur hoe sterk de beving is. Voor 2008 waren er weinig aardbevingen, daarna neemt het sterk toe.

Opmerkelijk is dat het volgens de geologen een indirect gevolg is van de schaliegaswinning. Het komt namelijk door de ondergrondse injectie van grote hoeveelheden afvalwater van het fracken voor schaliegas, die in Oklahoma ondergronds in oude olie- en gasvelden geinjecteerd worden. Dat leidt soms tot aardbevingen met een magnitude groter dan 5, sterker dan wat er tot nu toe in Grongen geregistreerd is. Lees verder

Steenkoolgas: schokkende beelden uit Australie

Steenkoolgas is het broertje van schaliegas, het wordt gewonnen uit steenkoollagen met technieken die net als bij schaliegas een groot effect CSGhebben op milieu en grondwater. In Nederland is er een vergunning voor steenkoolgas exploratie in Limburg, van een dochtermaatschappij van DSM; onlangs is de vergunning nog verlengd. In Australie wordt heel veel steenkoolgas (‘coal seam gas’) onttrokken. Wat dat voor gevolgen heeft voor de omwonenden, landschap en natuur  laat een documentaire van de Australische organisatie ‘Lock the Gate’ zien.

Duitse milieuministers willen schaliegas stoppen

Volgens een bericht in Trouw en de Süddeutsche Zeitung willen de ministers van milieu van de  16 deelstaten en de bondsregering in Duitsland wettelijke maatregelen nemen tegen het type hydraulic fracturing wat voor schaliegas wordt toegepast. Als dit inderdaad in wet wordt omgezet betekent dit dat schaliegaswinning in Duitsland de deur wordt gewezen. De ministers wijzen er volgens de Süddeutsche Zeitung er ook op, dat schaliegas de afhankelijkheid van Russisch gas niet zal verminderen voor Duitsland.