Met TTIP verdrag wordt schaliegas Europa ingerommeld.

tankerTTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) is een vrijhandelsverdrag waarover tussen de Verenigde Staten en Europa onderhandeld wordt. De inhoud blijft verborgen voor burgers en in de campagne voor de Europese verkiezingen speelt het nauwelijks een rol. The Huffington Post lichtte een tipje van de sluier op door een uitgelekt document te publiceren. Vrije import en export van schaliegas, maar vooral ook gelijkschakeling van milieu- en veiligheidseisen is een belangrijk onderdeeld van het verdrag.

In het document staat in ingewikkelde juridische taal, dat er geen handelsbelemmeringen mogen zijn voor im- en export van energie. Het gaat daarbij vooral om olie en gas. Er wordt gesproken over het gelijk trekken van milieu- en veiligheidseisen. Dat heeft niets met het bescherming van het milieu of uw woonomgeving te maken, maar moet er vooral voor zorgen dat incidenten en ongelukken de handel niet verstoren.

Die gelijke regels voor Europa en Amerika voorspellen niet veel goeds. De Amerikaanse praktijk van fracken, schaliegas en schalie-olie spot met iedere milieu- en veiligheidseis die hier in Europa voor de hand liggend zou zijn. In Amerika laat men rustig sterk verontreinigd afvalwater van fracking in open bassins uitdampen. Men vindt het nog steeds normaal dat fracking chemicalien bedrijfsgeheim zijn, en dat burgers, milieu- en veiligheidsdiensten hier niets van hoeven te weten. Dat laat een wetsontwerp in de Amerikaanse staat North Carolina zien, tot stand gekomen onder druk van de olie-industrie.

Veel Amerikaanse burgers staan overigens niet te trappelen van vreugde bij het idee van ongelimiteerde schaliegas-export naar Europa. Ze weten maar al te goed wat voor schade schaliegas en schalie-olie in hun woonomgeving aanricht.

TTIP heeft op meer gebieden grote gevolgen, niet alleen voor schaliegas, maar ook voor voedselveiligheid, medicijnen, privacy. Goed om te weten als u gaat stemmen op 22 mei. Volgens De Volkskrant van 19 mei zijn vooral VVD en D66 sterke voorstanders van TTIP.