EBN: grootste schaliegasactivist van Nederland.

Aerial view of fracking in Texas

Het Amerikaanse model gezien vanuit de lucht – tienduizenden boorputten

EBN (Energiebeheer Nederland) is de organisatie die namens de Nederlandse overheid probeert zoveel mogelijk olie en gas uit Nederlandse bodem te verkopen. De naam ‘Energiebeheer’ suggereert dat men zich met energie bezig houdt, maar in de praktijk is dat alleen fossiele brandstoffen. Men houdt zich dus niet bezig met op de toekomst gerichte duurzame energiebronnen voor onze economie. EBN directeur Van Bokhoven is volgens een interview in FD voorstander van het Amerikaanse model.  Vreemd – vaak wordt ter geruststelling tegen ons gezegd dat die Amerikanen als cowboys tekeer gaan met hun schaliegas, en dat dit in Nederland nooit zo zou kunnen. Het Amerikaanse model is gas en olie boren, tot de laatste druppel, vooral schaliegas, snel, goedkoop en vies.

EBN blijkt de grootste en duurste schaliegasactivist van Nederland te zijn. Volgens de laatste uitgave van ‘Focus on Dutch Gas‘, een jaarlijkse public relations uitgave van EBN, wil men meer investeren in kleine gasvelden en schaliegas. Er wordt in ‘Focus’ wat selectief gewinkeld in een onderzoeksrapport van ingenieursbureau Haskoning om te beweren dat schaliegas beter is voor het klimaat dan importeren van gas.  Een grafiekje uit hetzelfde rapport waaruit blijkt dat wind- en zonne-energie pas echt goed zijn voor het klimaat laat men maar liever niet zien.

Officieel zijn de kleine velden geen schaliegas, maar ook voor die kleine velden moet veel geboord moet worden, en ook de omstreden techniek fracking wordt steeds meer toegepast. De grens tussen ‘kleine velden’ en ‘schaliegas’ zal daarmee steeds vager worden. In het algemeen: hoe moeilijker gas of olie te winnen is, hoe groter de kans op ernstige milieuschade, hoe minder energie het opbrengt en hoe duurder het is. Sommige mensen noemen dat ‘goed geld naar kwaad geld gooien’. Tot er op een zeker moment geen geld meer is omdat alles in duizenden boringen, miljoenen kilometers boorpijp en miljarden liters frackvloeistof gestoken is, en we niet meer in duurzame energie zouden kunnen investeren, ook al willen we het dan juist zo graag.

Men weet bij EBN inmiddels wel dat er een paar probleempjes zijn met het imago van olie en gas, met de aardbevingen in Groningen, en het geknoei in Amerika bij schaliegas en schalieolie. Allemaal voorbeelden dat het nog steeds vanzelfsprekend is dat de lasten van olie en gas op toevallige omwonenden en de toekomst van onze kinderen worden afgewenteld, en de winsten naar elders verdwijnen. Maar dat lossen we wel op met betere voorlichting aan de ‘leken’ volgens EBN-directeur van Bokhoven. Gelukkig zijn wij leken heel goed in staat om zelf een afweging te maken. Focus on Dutch gas? Tunnelvision on Dutch gas zul je bedoelen.