VEMW wil bó-horeeeen

schaapjesVEMW – de vereniging voor zakelijke energie- en watergebruikers – wil proefboren naar schaliegas. In een snel rapportje herhalen ze daarvoor de gebruikelijke reclamekreten en framing: schaliegas is een ‘game changer’ en de tegenstanders van schaliegas zijn ‘emotioneel’. Maar hebben ze ook echte argumenten?

VEMW trapt af met de dooddoener dat schaliegas in de VS een ‘gamechanger’ is en de VS onafhankelijk gaat maken van energie import. Maar wat als de voorspelling uitkomt dat de productie van schaliegas en schalieolie in de VS na 2020 weer sterk gaat dalen? En bovendien, de VS zijn nu nog altijd netto importeur van zowel olie als aardgas. Lees verder

Borrelpraat NAVO-chef Rasmussen.

Eergisteren beschuldigde NAVO secretaris-generaal Anders Fogh Rasmussen de tegenstanders van schaliegas ervan, te zijn geinfiltreerd door de Russen om Europa afhankelijk te houden van Russisch gas. Zonder daarvoor bewijzen te noemen. We kunnen daar kort over zijn: nonsens. Laten we hopen dat de NAVO zich in andere zaken wel op feiten baseert, inplaats van op duistere geruchten. We hebben nog nooit een roebel gezien als dank voor ons werk, en voor zover we weten is daar ook elders in Europa geen sprake van. Het helpt het democratische debat over schaliegas niet vooruit, als burgers van hogerhand belasterd worden vanwege hun zorgen over hun leefmilieu.

Als Europa onafhankelijk wil worden van Russisch gas, dan moeten we meer inzetten op duurzame energie en slimme energiebesparing, inplaats van gigantische bedragen te investeren in schaliegasvoorraden die slechts een paar jaar meegaan. Samen met een aantal andere Europese zuster-organisaties en milieu-organisaties hebben we een open brief aan de secretaris-generaal ondertekend, de tekst kunt u hier vinden.

Een simpele rekensom

Flare-2418 miljard euro kan het schaliegas de Staatskas opleveren rekende minister Kamp ons voor tijdens het Tweede Kamerdebat over schaliegas afgelopen donderdag. Een simpele rekensom, zoveel miljard kubieke meter gas maal 9 eurocent per kubieke meter.

Het is een bedrieglijk rekensommetje. Die 18 miljard betaalt u. In de eerste plaats via de prijs die u betaalt voor uw gas. Maar het kost u nog meer. Schaliegas is een aanslag op uw woonomgeving en daarmee de prijs van uw huis. Nog meer kosten die u gaat betalen: hogere kosten voor schoon drinkwater, kosten voor gezondheidszorg door meer luchtvervuiling en het verdwijnen van natuur uit de omgeving.

Want voor al dat schaliegas moeten we ook boren in onze natuurgebieden, alleen Europese elitenatuur wordt gespaard. Voor dat schaliegas wordt een heel tapijt van boorbuizen gelegd onder Nederland op vier kilometer diepte, en de schalielagen worden gekraakt met een mengsel van zand en chemicalien, ook onder drinkwaterwingebieden. Schaliegas is niet winnen maar verliezen. Lees verder

Schaliegasplannen: Laten weten wat u ervan vindt!

Gebieden waar gezocht gaat worden naar boorlokaties voor schaliegas

Gebieden waar gezocht gaat worden naar boorlokaties voor schaliegas

In Den Haag wordt hard gewerkt aan een ‘Structuurvisie Schaliegas’ – een plan wat aangeeft waar mogelijk schaliegasboringen kunnen plaatsvinden. Voor dergelijke plannen moet ook altijd een milieu-effect rapportage opgesteld worden. Een goede milieu-effect rapportage onderzoekt altijd verschillende mogelijkheden, in dit geval hoort daar ook de mogelijkheid ‘geen schaliegas’ bij.

Maar wie goed het plan voor het onderzoek leest, komt er al snel achter dat het onderzoek naar dit alternatief eigenlijk niet serieus wordt genomen en het vooral gaat om waar er naar schaliegas geboord kan worden – en dat is bijna overal. Hier is onze zienswijze op deze plannen, zoals we die hebben ingediend bij het ministerie van Economische Zaken.

Wat kunt u doen tegen deze plannen? Lees verder