Schaliegasplannen: Laten weten wat u ervan vindt!

Gebieden waar gezocht gaat worden naar boorlokaties voor schaliegas

Gebieden waar gezocht gaat worden naar boorlokaties voor schaliegas

In Den Haag wordt hard gewerkt aan een ‘Structuurvisie Schaliegas’ – een plan wat aangeeft waar mogelijk schaliegasboringen kunnen plaatsvinden. Voor dergelijke plannen moet ook altijd een milieu-effect rapportage opgesteld worden. Een goede milieu-effect rapportage onderzoekt altijd verschillende mogelijkheden, in dit geval hoort daar ook de mogelijkheid ‘geen schaliegas’ bij.

Maar wie goed het plan voor het onderzoek leest, komt er al snel achter dat het onderzoek naar dit alternatief eigenlijk niet serieus wordt genomen en het vooral gaat om waar er naar schaliegas geboord kan worden – en dat is bijna overal. Hier is onze zienswijze op deze plannen, zoals we die hebben ingediend bij het ministerie van Economische Zaken.

Wat kunt u doen tegen deze plannen?

U kunt zelf ook een ‘zienswijze’ (een brief waarin u uw mening geeft over het onderzoeksplan) indienen bij het ministerie van Economische Zaken, Hier kunt u een voorbeeldbrief vinden. U kunt deze brief in zijn geheel overnemen, of deze naar uw eigen inzicht wijzigen. De zienswijze kan ingediend worden tot 9 juli, via de webpagina van Centrum Publieksparticipatie of per brief. Het adres kunt u in de brief vinden.

Ook kunt u nog steeds de petities tegen schaliegas ondertekenen, de petitie van Milieudefensie is al meer dan 67 000 keer ondertekend!