Veel reacties op Structuurvisie schaliegas – 5300 uit Duitsland

Gebieden waar gezocht gaat worden naar boorlokaties voor schaliegas

Gebieden waar gezocht gaat worden naar boorlokaties voor schaliegas

De Structuurvisie Schaliegas die in mei door het Ministerie van Economische Zaken gepubliceerd is heeft veel reacties losgemaakt. Tot 9 juli konden zienswijzen ingediend worden over de structuurvisie. Daarvan is veel gebruik gemaakt. Veel gemeenten en provincies hebben een zienswijze ingediend, maar ook veel particulieren. De milieu-effecten van schaliegas houden niet op bij de grens.Van milieuorganisatie BBU kregen we het bericht dat er meer dan 5300 zienswijzen zijn ingediend! Ondermeer de deelstaatregering van Nordrhein-Westfalen heeft met grote bezorgdheid op de plannen gereageerd vanwege grensoverschrijdende effecten. Ook vanuit Belgie zijn zienswijzen ingediend.

Binnen enkele weken zullen alle zienswijzen gebundeld worden en op www.bureau-energieprojecten.nl geplaatst worden. De grote belangstelling voor de structuurvisie maakt wel duidelijk hoeveel zorgen veel burgers, bestuurders en onze buren zich maken over de nagenoeg ongebreidelde schaliegaswinning die minister Kamp van plan lijkt te zijn. Deze reacties zullen ook serieus genomen moeten worden, wil  het besluitvormingsproces geloofwaardig blijven.

Inmiddels hebben zich zeker 192 gemeenten tegen schaliegasboringen uitgesproken, via eerdere raadsbesluiten, of via nu ingediende zienswijzen.