Natuur de dupe van schaliegas

CSGIn de discussie over schaliegas worden de effecten op de natuur nauwelijks genoemd en ook veel natuurbeschermingsorganisaties zwijgen tot nu toe over schaliegas. Toch kan het grote effecten hebben. De Wageningse biologie-studente Corine van Huissteden heeft voor Schaliegasvrij Nederland de effecten op een rijtje gezet.

Die effecten kunnen aanzienlijk zijn. In de eerste plaats is er verstoring van leefgebieden van planten en dieren. De schaliegasvelden liggen vooral in de groenste delen van Nederland, waar relatief veel natuur is. Maar we moeten niet alleen aan natuurgebieden denken; ook landbouwgrond buiten natuurgebieden is belangrijk leefgebied voor veel dieren. Lees verder

Censuur op Brits rapport over effect schaliegas op huizenprijzen

huizenprijsIn de Engelse media is beroering ontstaan over censuur van de overheid op een rapport over het effect van schaliegas op de huizenprijzen. De regering-Cameron wil voluit inzetten op schaliegas in het dichtbevolkte midden van Engeland en heeft onlangs grote delen van Engeland vrijgegeven voor vergunningaanvragen voor schaliegasboringen. Door veel Engelsen wordt gevreesd dat dat niet alleen gevolgen heeft voor het milieu, maar ook voor de prijs van hun huis.

Daarom heeft de Engelse regering een rapport laten opstellen. Toen  een concept van dit rapport (‘Shale Gas: Rural Economy Impacts’) gepubliceerd werd, bleken grote delen ervan te zijn verwijderd. Een blogger van de Telegraph spreekt zelfs van ‘almost paranoically Putinesque’ verwijzend naar de overheidsvoorlichting in Rusland.

Uit de stukken die niet weggelaten zijn, blijkt dat men dalingen van huizenprijzen tot 14% verwacht. De ervaringen van veel huiseigenaren blijken echter slechter te zijn in plaatsen in Engeland waar al naar schaliegas geboord gaat worden. Vermoed wordt dat er in de weggelaten delen nog slechtere cijfers staan. Wat het rapport wel noemt is de 100 000 pond ‘community benefits’ waar een gemeente aanspraak op kan maken voor iedere boring, maar volgens de commentaren kan dat de schade die huiseigenaren lijden nooit compenseren.

Duitse Federale Milieudienst sluit fracking uit

trinkwasserschutzgebietHet Duitse Umweltbundesamt heeft een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat fracking in Duitsland voor schaliegas en steenkoolgas praktisch gesproken uitgesloten moet worden. Volgens het Umweltbundesamt zijn de risico’s van fracking voor het milieu, en de onzekerheden daarover te groot, en zolang dat zo blijft zou het niet in Duitsland toegepast moeten worden. Ook wijst het rapport erop de verwerking van de grote hoeveelheden afvalwater van deze vorm van gaswinning een nog steeds onopgelost probleem is.

Ook is men in Duitsland duidelijk zuiniger op zijn drinkwatergebieden en natuurgebieden dan in Nederland. In de Nederlandse Structuurvisie worden deze gebieden niet uitgezonderd van schaliegasboringen. Het Umweltbundesamt heeft duidelijk meer gezond verstand dan het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en sluit boren in dergelijke gebieden uit. Ook onze directe buren, de deelstaatregering van Nordrhein-Westfalen wil op eigen grondgebied geen schaliegasboringen en heeft afwijzend gereageerd op de Nederlandse plannen.