Reacties op startnotitie Milieu-Effectrapportage Schaliegas gepubliceerd

Deze zomer konden reacties en zienswijzen ingediend worden voor de ‘notitie reikwijdte en detailniveau’ van de milieu-effectrapportage voor de Structuurvisie schaliegas. Dit ambtelijke stuk geeft kort gezegd aan, wat er precies onderzocht moet worden aan de milieu-effecten van het schaliegas.

Inmiddels is gebleken dat u ruimschoots gebruik gemaakt heeft van de gelegenheFracking installatieid om uw ideeën naar voren te brengen. Er zijn duizenden reacties binnengenkomen, waarvan meer dan 1100 unieke reacties. Dat is uitzonderlijk hoog, en geeft wel aan hoe bezorgd men is over de schaliegasplannen, ook buiten Nederland. De commissie m.e.r., die moet beoordelen of zo’n onderzoek goed wordt uitgevoerd, heeft inmiddels geadviseerd om de onderzoeksplannen op een aantal belangrijke punten aan te passen, aan de hand van de vele reacties.

U kunt alle reacties ook zelf nalezen: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/structuurvisie-schaliegas-fase-1

Schaliegas in Polen geen succes

Ondanks tientallen gefrackte boorputten in Polen, zijn er nauwelijks putten bij die commercieel interessante hoeveelden gas opleveren. Op 17 september kondigde het bedrijf 3Legs aan zich uit Polen terug te trekken vanwege de teleurstellende resultaten.

flame of hope campaignDat is inmiddels het vierde bedrijf dat in het Poolse stof bijt. 3Legs werd voorgegaan door Exxon Mobile, Talisman Energy en Marathon Oil. Zelfs belastingvoordelen, een reclamecampagne  en versoepeling van de milieuwetgeving die de Poolse regering de frackers aanbood helpen niet. De opbrengst is gewoon te laag, hoewel die – net als in veel andere landen – eerder veel te hoog werd voorgesteld.

Voor de Polen is schaliegas geen game changer. Goede raad voor de Poolse premier Tusk als hij straks voorzitter van de Europese raad wordt: gok niet op schaliegas, ga voor duurzaam als je onafhankelijk wilt worden van Russisch importgas.

Fracken met gas inplaats van water.

gaswell_greenecoDe nadelen van fracken met water zijn duidelijk, vooral nu in een recent onderzoek is gebleken dat de hoeveelheid water, nodig voor fracken, veel hoger – soms tot 3x zo hoog – is als vroeger geschat werd. Het is mogelijk om gashoudende aardlagen te fracken met gas onder hoge druk, in plaats van met water. De gebruikte gassen zijn CO2 , N2 en Propaan/butaan (LPG). CO2 wordt al een tijd gebruikt voor het verhogen van de opbrengst van conventionele olievelden. Bij fracken is het gebruik van LPG al een paar jaar in opkomst.

Nu in de startnotitie van  de Milieu Effect Rapportage (MER) voor de Structuurvisie Schaliegas het fracken met propaan uitdrukkelijk als mogelijkheid genoemd wordt is het belangrijk meer aandacht te schenken aan deze wijze van fracken.

Lees verder

Kunst tegen schaliegas: stoelendans van Duitsland naar Den Haag

stoelenOp zondag 14 september start een Duits-Nederlandse kunstactie tegen schaliegas op initiatief van de Duitse partij Die Grünen. Honderden gele stoelen gaan van Duitsland naar Den Haag ‘wandelen’. Daarmee willen de Duitsers laten zien dat er nergens plaats is voor fracken, niet in Duitsland en niet in Nederland.

Zondag worden na een optocht in het Duitse Brüggen op verschillende startplaatsen langs de Duits-Nederlandse grens honderd gele stoelen neergezet. Bij het startpunt Swalmen (grensovergang Bosstraat) wordt een stoel aan Schaliegasvrij Nederland overhandigd. De bedoeling is dat de stoelen door duizenden mensen steeds weer een stukje verder worden verplaatst. En dat die mensen ook de publiciteit zoeken, en doorgegeven wordt waar de stoel staat. De route moet online te volgen zijn.

Wie wil helpen en een stoel een lift geven? De stoel uit Swalmen zal langs Boxtel reizen. Het wordt nog mooier als we de route kunnen zien die de stoelen hebben afgelegd. Daarom kunt u via deze link melden waar u de stoel heeft achtergelaten!

De startplaatsen zijn hier te vinden. Op 15 november 2014 moeten de gele stoelen bij het Koekamp in Den Haag aankomen, een lokatie op zo’n 500 meter afstand van het Binnenhof en het Ministerie van Economische Zaken, en direct voor de Koninklijke Academie voor Beeldende Konsten.

 

Commissie M.E.R. adviseert over Structuurvisie Schaliegas

Minister Kamp wil met een Structuurvisiedrillingsite laten onderzoeken of, en waar, er in Nederland naar schaliegas geboord kan worden. Voor zo’n structuurvisie is een onderzoeksrapport nodig wat de milieu-effecten van schaliegas beoordeelt: een Milieu-Effect Rapportage (M.E.R.). Of dat onderzoek op een goede manier is wordt uitgevoerd wordt door een vaste commissie van wetenschappers, de Commissie M.E.R., beoordeeld.

Vandaag is het advies van deze commissie over de opzet van het onderzoek bekend gemaakt. De commissie heeft daarbij ook gekeken naar alle ‘zienswijzen’ en adviezen die wij – en u, uw gemeente en provincie, onze buren in Duitsland en Belgie  – hebben ingediend. Dat waren 1175 unieke zienswijzen, uit dit grote aantal reacties blijkt dat heel veel mensen zich zorgen maken over schaliegas. Ook is duidelijk dat de commissie goed naar die zienswijzen gekeken heeft.

We zijn vooral blij dat de commissie in navolging van ons advies, erop wijst dat ook het alternatief ‘geen schaliegas’ wordt onderzocht om nut en noodzaak van schaliegas te onderzoeken – dat was eerst niet duidelijk.

Lees verder

Nederlandse bezorgde burgers tegen schaliegas en Milieudefensie op bezoek in Zuid-Afrika

Inmiddels zijn er ook in Zuid-Afrika plannen om naar schaliegas te gaan boren. De situatie in Nederland en Zuid-Afrika zijn enigszins vergelijkbaar wat betreft politiek proces en wet- en regelgeving. Ook hier leidt een proefboring automatisch tot een exploitatievergunning en op dit moment wordt de mijnbouwwet gewijzigd. Daarom is er een uitwisselingsprogramma opgezet van bezorgde inwoners uit de beoogde boringsgebieden. Vanuit Boxtel reisden Irma Gommers en Mirjam Bemelmans, uit de Noordoostpolder Hylke Hekkenberg en uit Haaren José Gil Paris naar Zuid-Afrika. Vanuit Milieudefensie begeleidde schaliegascampaigner (Ike Teuling) en coördinator actiegroepen (Eva Wu) de uitwisseling.

De onomkeerbare gevolgen van boringen in zo’n groot gebied hebben we nu kunnen inschatten en zijn catastrofaal voor mens en natuur. Hier volgt een verslag van onze indrukwekkende reis.

Lees verder