Reacties op startnotitie Milieu-Effectrapportage Schaliegas gepubliceerd

Deze zomer konden reacties en zienswijzen ingediend worden voor de ‘notitie reikwijdte en detailniveau’ van de milieu-effectrapportage voor de Structuurvisie schaliegas. Dit ambtelijke stuk geeft kort gezegd aan, wat er precies onderzocht moet worden aan de milieu-effecten van het schaliegas.

Inmiddels is gebleken dat u ruimschoots gebruik gemaakt heeft van de gelegenheFracking installatieid om uw idee├źn naar voren te brengen. Er zijn duizenden reacties binnengenkomen, waarvan meer dan 1100 unieke reacties. Dat is uitzonderlijk hoog, en geeft wel aan hoe bezorgd men is over de schaliegasplannen, ook buiten Nederland. De commissie m.e.r., die moet beoordelen of zo’n onderzoek goed wordt uitgevoerd, heeft inmiddels geadviseerd om de onderzoeksplannen op een aantal belangrijke punten aan te passen, aan de hand van de vele reacties.

U kunt alle reacties ook zelf nalezen: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/structuurvisie-schaliegas-fase-1