221 schaliegasvrije gemeenten.

Schaliegasvrij06_10_14Onlangs heeft de gemeenteraad van Oudewater beslist dat schaliegas niet thuishoort in Oudewater. Oudewater is daarmee de 200ste schaliegasvrije gemeente. Inmiddels is dat getal alweer achterhaald. Op 9 oktober gaan we de gemeente Oudewater daarmee feliciteren.

Uit de reacties op de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau M.E.R. Schaliegas’ blijkt dat een groot aantal gemeenten zich heeft uitgesproken tegen schaliegasboringen op hun grondgebied. Daaruit blijkt dat er inmiddels 221 gemeenten zijn die in niet mis te verstane bewoordingen schaliegas en steenkoolgas afwijzen.

Zo langzamerhand zijn er niet veel gemeenten meer die zich nog niet tegen schaliegas hebben uitgesproken – zeker niet in de gebieden waar schaliegas voorkomt of waarvoor vergunningen voor boringen zijn aangevraagd. Dat zijn de grijze gebieden op het kaartje hiernaast. Wie daar woont doet er wellicht goed aan om de plaatselijke politiek erop te wijzen dat hun gemeente ‘zoekgebied’ is voor schaliegasboringen.

Op 11 oktober is er een wereldwijde protestdag tegen schaliegas en andere onconventionele fossiele brandstoffen: Global Frackdown day. Wij doen mee door het protest van Nederlandse gemeenten internationaal onder de aandacht te brengen.