Minister Kamp: Groningse aarbevingen een ‘fact of life’

Minister Kamp noemde de aardbevingen die door de Groningse gaswinning veroorzaakt worden deze week een ‘fact of life’ nadat een aardbeving van magnitude 2.8 in de stad Groningen en omgeving schade heeft aangericht. Zo zal hij wellicht de gevolgen van schaliegas (watervervuiling, luchtverontreiniging, aardbevingen, schade aan natuur en klimaat) straks ook een fact of life noemen.

Groningen is een schoolvoorbeeld van hoe het gaat met fossiele brandstoffen: we gaan door met gas, olie, kolen, wat er ook gebeurt, en wentelen de schade af op de omgeving, op wie er toevallig in de buurt woont, en op natuur, water, lucht en klimaat.

De minister heeft eerder een advies van Staattoezicht op de Mijnen, om de gaswinning in Groningen sterk te verminderen en zo de kans op aardbevingsschade te verkleinen, naast zich neergelegd en een halfslachtig besluit genomen waarin de winning verplaatst werd naar het zuiden. Wat heb je aan een waakhond als je niet luistert als hij blaft? Daarom zijn we ook tegen schaliegas: de belofte dat alle risico’s van schaliegas beheersbaar zijn bij goed toezicht blijkt in Groningen al bij normaal aardgas te falen.

PvdA tweede kamerlid Jan Vos heeft de uitspraak van Kamp fel veroordeeld. Het is terecht dat regeringspartner PvdA dit hoog opneemt. We hopen dat ze straks ook de rug recht zullen houden als er over schaliegas beslist moet worden.