Gemeente Oudewater 200ste schaliegasvrije gemeente.

Door een raadsbesluit op 2 oktober is de 750-jarige gemeente Oudewater de tweehonderste schaliegasvrije gemeente geworden. Vanmiddag (10/10) hebben we dat gevierd op het gemeentekantoor van Oudewater. Aan wethouder Bert Vermeij is een taart overhandigd met een kaart van alle schoudewater-havenstraat-344443aliegasvrije gemeenten. Oudewater is gewoon te mooi om er te gaan fracken!

Inmiddels zijn er 221 gemeenten die geen schaliegasboringen willen. Bij alle reacties op de plannen voor de Structuurvisie Schaliegas heeft een groot aantal gemeenten aangegeven ook geen schaliegasboringen te willen.