Satellietbeelden laten hoge lekkage methaan bij steenkoolgasveld zien

satellietch4Amerikaanse wetenschappers van de NASA konden eerst de ‘hotspot’ in hun satellietbeelden van de hoeveelheid methaan in de atmosfeer niet thuisbrengen. Op de beelden zagen ze een grote rode vlek in het midden van de Verenigde Staten, die aangaf dat er daar veel meer methaan in de lucht zit dan normaal het geval is.

Na onderzoek op de grond bleek waar het vandaan kwam: een steenkoolgasveld, met heel veel boorputten, het San Juan basin. Bij schaliegas en steenkoolgas lekt veel van het gas (methaan) weg naar de lucht. Methaan is een zeer sterk broeikasgas is: gerekend over een periode van 20 jaar 86 x zo sterk als het bekendste broeikasgas, kooldioxide (volgens de meest recente berekeningen van het IPCC). Bij onderzoek van de Amerikaanse weerdienst NOAA is al eerder gebleken dat 4 tot 11 procent van het geproduceerde methaan naar de lucht verdwijnt, naast andere luchtverontreiniging.

Bij dergelijk hoge methaanlekkages is schaliegas of steenkoolgas niet beter voor het klimaat dan kolen. Lekkage van methaan kan wel verminderd worden bij het boren naar schaliegas en steenkoolgas, maar tegen hoge kosten.