Schaliegas slechter voor het klimaat dan kolen

choke_1Weer is een vaak herhaald verkooppraatje voor schaliegas is onderuitgehaald door een wetenschappelijk onderzoek, gepubliceerd in Nature. Schaliegas zou volgens de propaganda beter zijn voor het klimaat omdat het het gebruik van kolen verdringt. Maar volgens de studie in Nature verdringt schaliegas niet alleen kolen, maar ook duurzame energie, zorgt het ervoor dat we nog minder zuinig met energie omspringen en leidt het ook tot meer emissie van methaan. Methaan is een broeikasgas wat 34 keer zo sterk het klimaat opwarmt als het bekende broeikasgas kooldioxide.

De onderzoekers hebben met vijf verschillende modellen doorgerekend wat het effect is van goedkoop schaliegas op energiegebruik en klimaat. In de modellen worden economie, energie, broeikasgassen en klimaat aan elkaar gekoppeld. De uitkomsten van de modellen wijzen alle in dezelfde richting; schaliegas heeft geen duidelijk gunstig effect op het toekomstige klimaat, en zorgt zelfs voor zeker 5% meer opwarming als je rekening houdt met de extra uitstoot van methaan.

Het gebruik van gas bij electriciteitscentrales zorgt weliswaar voor 50 % minder emissie van kooldioxide dan kolencentrales, maar over alle energiegebruik gerekend is dat hooguit 20%. In de modellen wordt het gebruik van kolen met gemiddeld 18% teruggedrongen door meer goedkoop gas, maar duurzame energie met eenzelfde percentage. Verder leidt het niet tot besparingen op energie, maar tot meer gebruik van energie en een veel hoger gasverbruik: tot 170% meer.

Er zijn een paar aannames in de studie waarop je kritiek kunt hebben. Allereerst gaat men ervan uit dat schaliegas goedkoop is. Dat klopt alleen als je alle andere negatieve effecten op het milieu vergeet (zoals in de Verenigde Staten waar de milieukosten niet in de prijs van het gas worden meegerekend). Dat geven de auteurs van het artikel ook toe. Een andere anname is de grootte van de gasvoorraden. De onderzoekers doen alsof daar geen grens aan zit en gaan uit van eerdere overdreven optimistische scenarios. In werkelijkheid zijn de meeste schaliegasvelden in de Verenigde Staten alweer over de piek van productie heen.

Het mag duidelijk zijn: verstoken van meer fossiele brandstoffen leidt tot meer opwarming van het klimaat, daar helpen geen fraaie verkooppraatjes tegen.