Activisten tegen schaliegas in de VS hard aangepakt.

Wie zich actief verzet tegen schaliegas in de Verenigde Staten kan soms rekenen op een aanpak, die voor het land van de vrijheid uiterst merkwaardig is. Activiste Alma Hasse uit Idaho werd op 11 oktober in de boeien geslagen nadat ze een vraag stelde tijdens een hoorzitting. Vervolgens werd ze een week lang vastgehouden, zonder aanklacht, en mocht geen kontakt hebben met de buitenwereld, alsof ze een gevaarlijke terrorist was. Ze ging uit protest in hongerstaking. Nadat men eindelijk inzag dat deze eenzame opsluiting in de county jail aan alle kanten onwettig was werd ze weer vrijgelaten.

Een andere activiste, Vera Scroggins uit Pennsylvania, wacht gevangenisstraf en zware boetes als ze doorgaat met het rondleiden van mensen in een gebied met intensieve schaliegasboringen. Dat wordt voor de rechter ge-eist door Cabot Oil and Gas Corporation, die in het gebied werkt. Mevrouw Scroggins was al eerder vervolgd door Cabot en moest van de rechter op een afstand van tenminste 30 meter van hun activiteiten blijven (ook al bevond ze zich daarbij op de openbare weg). Als reden wordt de veiligheid opgegeven, maar waarschijnlijker is dat de firma Cabot geen pottenkijkers wil en daarom activisten achtervolgt met torenhoge claims.

Het optreden tegen activisten tekent wel de sfeer: kritiek niet gewenst. Ook met klachten over waterverontreiniging rond schaliegasboringen wordt raar omgesprongen en verdwijnt veel in de doofpot. Deze week is een delegatie van de Tweede Kamer in Amerika op bezoek om zich te laten voorlichten over schaliegas. We hopen van harte dat onze kamerleden zich niet met een kluitje in het riet laten sturen.