Veel schade aan Amerikaanse wegen door de ‘fracking boom’

Voor gemeenten en provincies is het goed om in de gaten te houden: sfracjobchaliegas en schalie-olie leiden tot flinke schade aan wegen. De enorme hoeveelheid zware vrachtwagens  die de boorlokaties aantrekken laten hun sporen wel achter.

In de Amerikaanse staat Texas lopen de kosten van reparaties aan de wegen zo ernstig uit de hand, dat men besloot om veel ernstig beschadigde asfaltwegen om te zetten in grindwegen. Onder protest van de Texanen heeft men daar uiteindelijk van afgezien, maar dat kost wel $402 miljoen extra aan wegreparaties.

Kennelijk kan het boren naar schaliegas niet zonder de kosten op de gemeenschap af te wentelen. Overigens weten we inmiddels in Groningen ook dat dat ook geldt voor narmaal aardgas.