Schaliegasvrije gemeenten in Texas en California!

De stad Denton in Texas heeft fracken in de ban gedaan. We feliciteren deze nieuwe schaliegasvrije gemeente van 100 000 inwoners van harte met dit besluit! Het is veelzeggend dat een stad in het heartland van de fossidentonfrackban600el brandstofindustrie dit besluit genomen heeft. Denton is overigens niet de enige schaliegasvrije gemeente in Amerika. Er zijn meer plaatsen die zich tegen fracken hebben uitgesproken,  San Benito in Californie heeft zelfs alle onconventionele fossiele brandstoffen in de ban gedaan en ook Mendocino wil geen gefrack. De Amerikanen hebben praktijk-ervaring met schaliegas en schalie-olie,en die ervaring is duidelijk niet prettig.