Zuid-Holland schaliegasvrij; Overijssel wil onderzoek naar nul-alternatief

De provincie Zuid-Holland heeft in een brief van Gedeputeerde Staten aangegeven voorlopig geen medewerking te verlenen aan boringen naar schaliegas, omdat dit tegenstrijdig is met het beleid van de provincie op het gebied van duurzame economie, drinkwaterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit.

Deze week is ook in de Provinciale Staten van Overijssel een motie aangenomen waarin  Gedeputeerde Staten wordt opgedragen om een alternatief scenario voor schaliegas te ontwikkelen (lees: nul-alternatief) en om te berekenen welke schade schaliegas kan veroorzaken.

Een dergelijk nul-alternatief (een scenario waarin niet naar schaliegas geboord wordt) ontbreekt in de de milieu-effectrapportage voor sde structuurvisie Schaliegas die minister Kamp  laat uitvoeren. Beide provincies lijken niet onder de indruk te zijn van de kwaliteit van dit onderzoek.