Zuid-Afrikaanse filmmaakster in Nederland met bekroonde schaliegasdocumentaire

Op uitnodiging van Milieudefensie en Schaliegasvrij Nederland (Boxtel) komt de jonge Zuid-Afrikaanse filmmaakster Jolynn Minnaar naar ons land voor de vertoning van haar bekroonde schaliegasdocumentaire Unearthed op het documentairefestival IDFA (info en kaartverkoop IDFA via deze link) en op verschillende plekken in Nederland. Unearthed is Minnaar’s persoonlijke, wereldwijde zoektocht naar voor- en nadelen van schaliegas, waarin ze een duidelijke conclusie trekt: we moeten schaliegaboringen in Zuid-Afrika – door onder andere het Nederlandse Shell – tegenhouden. Op zaterdag 29 november organiseren Milieudefensie en Schaliegasvrij Boxtel een vertoning en discussie met de filmmaakster in Podium Boxtel – Sint Lucas.

Minnaar komt uit de Karoo, waar Shell wil boren naar schaliegas. In Unearthed gaat ze op onderzoek uit in verschillende landen, en concludeert ze uiteindelijk dat fracken niet zo veilig is als oliemaatschappijen beloven, en schaliegas niet de oplossing voor het wereldwijde energievraagstuk of werkloosheid in haar leefomgeving, zoals Shell voorspiegelt.

De vertoning van Unearthed bij Podium Boxtel – Sint Lucas aan de Burgakker 17 in Boxtel vindt plaats op 29 november vanaf 19:00 uur. De film start om 19:30 uur, de discussie (met ruimte voor vragen uit het publiek) is van 21:00 tot 21:45. Daarna is er een borrel tot 22:30. De avond is gratis, aanmelden kan via irmagommers5@gmail.com. Info: http://www.un-earthed.com/ en www.milieudefensie.nl/schaliegas. Film in het Engels en nagesprek in het Nederlands/Afrikaans.

Milieudefensie publiceerde in augustus met haar zusterorganisatie Groundwork (Friends of the Earth Zuid -Afrika) een rapport waaruit blijkt dat fracken, naast aardbevingen, natuurschade en vervuiling ook de landbouw in de  extreem droge Karoo in gevaar brengt omdat er veel kostbaar water voor nodig is. Shell belooft nieuwe banen in de schaliegasindustrie, maar verzwijgt dat die vooral voor hoogopgeleid, gespecialiseerd personeel zijn en vooral buiten de Karoo ontstaan. Ike Teuling, campagneleider schaliegas van Milieudefensie: “Onderzoek van Milieudefensie bij boorlocaties van Shell in Argentinië en Oekraïne toonde eerder aan dat Shell het niet zo nauw neemt van bescherming van mens en milieu. We maken ons zorgen dat het Nederlandse Shell, dat hier zijn vingers niet durft te branden aan schaliegas, grote schade zal aanrichten in Zuid-Afrika. Terwijl mens en milieu daar net zoveel last zullen hebben van de schadelijke schaliegasboringen als in Nederland, waar boren vooralsnog niet mag vanwege de risico’s. Hoewel de kans groot dat het bedrijf in Zuid-Afrika al volgend jaar mag starten met boren kunnen we dit nu nog stoppen.”

Schaliegasvrij Boxtel op bezoek in de Karoo
Milieudefensie en Schaliegasvrij Nederland gingen daarom in augustus van dit jaar naar Zuid-Afrika voor een bezoek aan het gebied, om hun zorgen te bespreken met politici en beleidsmakers en kennis te maken met tegenstanders van schaliegasboringen. Mirjam Bemelmans van Schaliegasvrij Boxtel, dat zich verzet tegen boorplannen van het Britse bedrijf Cuadrilla in de gemeente, was één van de deelnemers. Bemelmans: ”Het was goed om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Wij willen geen schaliegasboringen hier, maar ook niet elders in ons land, of daarbuiten. Als we de handen inéén slaan kunnen we het wereldwijde verzet tegen schaliegas versterken.”

Donatie
Om de inwoners uit de Karoo te helpen hebben wij een actie opgestart om geld in te zamelen om Waka-waka’s (oplaadbare lampjes op zonne-energie) naar de Karoo te sturen. Zo kan de bevolking kennis maken met zonne-energie dat daar in overvloed aanwezig is.

Ook vertoning en discussieavond in Tilburg
Aan de Tilburg University is in het kader van het vak Good Governance van de master Bestuurskunde ook een vertoning van Unearthed met daarna een discussie tussen voor- en tegenstanders van schaliegas, onder wie Jolynn Minnaar en schaliegascampaigner Ike Teuling van Milieudefensie. Deze vindt plaats op 1 december om 14.45 uur in zaal CZ 112 in het Cobbenhage-gebouw.
Opgeven kan via frw.tspb.onderwijs@uvt.nl