Onderzoekssoap schaliegas in RTL Late Night

Hoewel nog geen kuub gas opgeboord is, wordt er al flink verdiend aan schaliegas door diverse ingenieursbureaus en wordt het publiek om de tuin geleid met ‘onafhankelijk’ onderzoek. Cabaretier Jan Jaap van der Wal legt op meesterlijke wijze uit hoe dat werkt. Kijk en geniet: http://www.rtl.nl/rtl-late-night/#!/321877/video/32e08ef0-dc13-7363-7a67-8e14b3337c83-het-politiek-cabaret-met-jan-jaap-van-der-wal/

New York en Canadese provincies schaliegasvrij

Goeverneur Cuomo van de Amerikaanse staat New York heeft, na een lange politieke strijd tussen voor- en tegenstanders van schaliegas, boringen naar schaliegas verboden. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de risico’s van bodem- en luchtverontreiniging en de gezondheidsrisico’s die dat veroorzaakt. Ok de provincies Quebec en New Brunswick in het oosten van Canada hebben moratoria ingesteld op schaliegasboringen.

Vlag uit bij Milieudefensie en Schaliegasvrij -Tot midden 2017 geen boringen meer naar Schaliegas

Vanmiddag heeft de Tweede Kamer ingestemd met de motie-Samsom om het moratorium op schaliegasboringen te verlengen tot het einde van deze kabinetsperiode. Bij Milieudefensie en de Stichting Schaliegasvrij Nederland gaat de vlag uit na deze grote overwinninSchaliegasvrij06_10_14g in de campagne tegen schaliegas. Milieudefensie en de Stichting Schaliegasvrij roepen Kamerleden op het moratorium snel om te zetten in een verbod, de zinloze onderzoeken naar schaliegas stop te zetten en bestaande schaliegasvergunningen in te trekken. Er is nu een ruime politieke meerderheid tegen schaliegaswinning in Nederland.

Ike Teuling, campaigner energie bij Milieudefensie: “Milieudefensie en met ons 223 schaliegasvrije gemeenten en 10 schaliegasvrije provincies, zijn erg opgelucht dat het gevaar voorlopig geweken is. Tot midden 2017 mag er niet naar Schaliegas worden geboord, als er geen vervroegde verkiezingen komen tenminste. Maar, zolang een permanent verbod op boringen niet is verankerd in de Mijnbouwwet en Kamp stug door gaat met het uitvoeren van onderzoeken naar geschikte locaties voor boringen in de Structuurvisie Schaliegas moeten we alert blijven. De opsporingsvergunningen van Britse boorbedrijf Cuadrilla zijn recent provisorisch verlengd door Kamp om ervoor te zorgen dat het bedrijf aanspraak blijft maken op het recht om te boren in Boxtel, Haaren en de Noordoostpolder”. Milieudefensie heeft eind vorige maand bezwaar aangetekend tegen deze verlenging.

Ook proefboringen vallen onder moratorium – Minister Kamp liet afgelopen vrijdag in een reactie weten dat hij het, ondanks het wegvallen van een politieke meerderheid, toch mogelijk acht proefboringen te doen in deze kabinetsperiode. De Partij van de Arbeid, die samen met GroenLinks indiener is van de motie om het moratorium te verlengen, gaf echter aan dat óók proefboringen onder het moratorium vallen. Vorig jaar werd al duidelijk dat de minister na een geslaagde proefboring een vergunning voor exploratieboringen amper kan weigeren. Door in te stemmen met proefboringen – waarbij overigens dezelfde schadelijke technieken worden toegepast als bij ‘gewone’ boringen – stemt Kamp dus ook in met de winning van schaliegas.

 Geld voor schaliegasonderzoek naar duurzame energie – “Wij blijven op onze hoede maar zijn ook blij dat na jaren strijden tegen schaliegas een meerderheid van onze politici eindelijk geconcludeerd heeft dat de risico’s van schaliegasboringen te groot zijn”, aldus Ko van Huissteden, voorzitter van Schaliegasvrij Nederland. “Met schaliegas gaan we door met gokken met het klimaat. De industrialisering van onze leefomgeving, luchtvervuiling, kans op grondwatervervuiling en aardbevingen door diepe afvalwaterlozingen willen we ook niet. De volgende stap is dat ook het zinloze en dure onderzoek naar schaliegas wordt stopgezet. Wat ons betreft kan het geld dat daarmee bespaard wordt zo naar projecten voor duurzame energie”. Donderdag debatteert de Tweede Kamer nogmaals over schaliegas (5). In dit debat zal duidelijk worden of de Kamer ook een streep gaat zetten door de Structuurvisie Schaliegas en de vergunningen van Cuadrilla.

(*) Donderdag 11 december om 12:30 vindt het VSO Vaststelling Notitie reikwijdte en detailniveau planMER schaliegas plaats in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Milieudefensie en de Stichting Schaliegasvrij zullen bij dit debat aanwezig zijn.

Schaliegas proefboren = schaliegaswinning

De politieke opwinding deze week over schaliegas laat zien dat er geen meerderheid in Nederland is voor schaliegasboringen. Schaliegaswinning is een open zenuw in de samenleving, vooral buiten de Randstad waar men met deze extreme vorm van gasboren geconfronteerd zal worden.

Deze week werd de motie Samson-Van Ojik in de Tweede Kamer ingediend, om een moratorium op schaliegas tot het einde van deze kabinetsperiode af te dwingen. De motie sluit het onderzoek dat nu loopt naar schaliegas echter niet uit. Daarmee wordt het onderzoek voor de Structuurvisie Schaliegas bedoeld. De VVD probeert echter te morrelen aan dat onderzoek door daar ook proefboringen bij te laten horen.

Voor de duidelijkheid: proefboren is eigenlijk al schaliegas winnen. Om een idee te krijgen hoeveel schaliegas er in de bodem zit, moet je namelijk al tientallen boringen doen en volop fracken. En wie in Nederland gas vindt, krijgt bijna automatisch een vergunning om ook verder te gaan en het gas te winnen. Daarom horen proefboringen ook niet thuis in een moratorium op schaliegas.

Voor de duidelijkheid: we zijn niet tegen eerlijk onderzoek naar schalliegas. Goed en eerlijk onderzoek zou ook tot de conclusie kunnen leiden dat we niets aan schaliegas hebben. Dan kunnen we ook eendelijk eens stoppen met de tijd- en geldverslindende discussie erover.

Maar we hebben slechte ervaringen met het vorige onderzoek dat onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken werd uitgevoerd. Dat onderzoek liet belangrijke onderwerpen buiten beschouwing. Ook met de huidige milieu-effect rapportage (MER) lijkt het die kant op te gaan. Alleen al de kaft van de startnotitie van de MER gaf een veel te rooskleurig beeld de impact van gaswinning op de omgeving. Als het zo moet, kan dat onderzoek inderdaad maar beter gestopt worden, zoals verschillende politici en schaliegasvrije gemeenten hebben laten weten.gasputten2

Samson: “schaliegas niet nodig” – onverwacht debat over schaliegas in de Tweede Kamer

PvdA-leider Diederik Samson heeft in een radio-interview in het programma De Nieuws BV  laten weten dat wat hemsamson betreft boringen naar schaliegas in Nederland niet nodig zijn. Letterlijk heeft hij gezegd:

Interviewer: Gaan we nog boren naar schaliegas?
Samsom: Wat mij betreft is dat volstrekt onnodig
Interviewer: Onnodig? Maar dat gaan we ook niet doen?
Samsom: Nee, dat gaan we niet doen, we zijn ook een veel te dichtbevolkt land om dat soort energiebronnen te gaan aanboren, letterlijk, andere landen zullen dat wel doen, dat kan ik ook niet tegenhouden, maar als je nu kijkt hoeveel gas we al hebben gevonden dan is dat voor de komende 40-50 jaar voldoende en dat is precies de overbruggingsperiode die we nodig hebben. Daarna hebben we geen gas meer nodig, dan kunnen we het ons niet veroorloven om dit op te stoken, dan moeten we echt duurzame energiebronnen gaan gebruiken.

De uitspraken van Samson leidden tot een fel en onverwacht debat over schaliegas tijdens het debat over het klimaatrapport van het IPCC. Daar bleek, dat de PvdA schaliegas weliswaar niet nodig vindt, maar wel wil doorgaan met het onderzoek voor de Structuurvisie Schaliegas, waar in Nederland geboord zou kunnen worden. Tenslotte hebben PvdA en Groen Links een motie ingediend om een moratorium in te stellen tot het einde van de huidige kabinetsperiode, dus tot 2017. Hierver wordt op dinsdag 9 december gestemd.

Dat betekent dus niet dat schaliegas voorlopig van de baan is. De bestuurlijke voorbereidingen voor schaliegasboringen – de Structuurvisie Schaliegas en de Structuurvisie Diepe Ondergrond – gaan gewoon door. Een volgend kabinet kan dan zondermeer met schaligasboringen beginnen.