Samson: “schaliegas niet nodig” – onverwacht debat over schaliegas in de Tweede Kamer

PvdA-leider Diederik Samson heeft in een radio-interview in het programma De Nieuws BV  laten weten dat wat hemsamson betreft boringen naar schaliegas in Nederland niet nodig zijn. Letterlijk heeft hij gezegd:

Interviewer: Gaan we nog boren naar schaliegas?
Samsom: Wat mij betreft is dat volstrekt onnodig
Interviewer: Onnodig? Maar dat gaan we ook niet doen?
Samsom: Nee, dat gaan we niet doen, we zijn ook een veel te dichtbevolkt land om dat soort energiebronnen te gaan aanboren, letterlijk, andere landen zullen dat wel doen, dat kan ik ook niet tegenhouden, maar als je nu kijkt hoeveel gas we al hebben gevonden dan is dat voor de komende 40-50 jaar voldoende en dat is precies de overbruggingsperiode die we nodig hebben. Daarna hebben we geen gas meer nodig, dan kunnen we het ons niet veroorloven om dit op te stoken, dan moeten we echt duurzame energiebronnen gaan gebruiken.

De uitspraken van Samson leidden tot een fel en onverwacht debat over schaliegas tijdens het debat over het klimaatrapport van het IPCC. Daar bleek, dat de PvdA schaliegas weliswaar niet nodig vindt, maar wel wil doorgaan met het onderzoek voor de Structuurvisie Schaliegas, waar in Nederland geboord zou kunnen worden. Tenslotte hebben PvdA en Groen Links een motie ingediend om een moratorium in te stellen tot het einde van de huidige kabinetsperiode, dus tot 2017. Hierver wordt op dinsdag 9 december gestemd.

Dat betekent dus niet dat schaliegas voorlopig van de baan is. De bestuurlijke voorbereidingen voor schaliegasboringen – de Structuurvisie Schaliegas en de Structuurvisie Diepe Ondergrond – gaan gewoon door. Een volgend kabinet kan dan zondermeer met schaligasboringen beginnen.