Schaliegas proefboren = schaliegaswinning

De politieke opwinding deze week over schaliegas laat zien dat er geen meerderheid in Nederland is voor schaliegasboringen. Schaliegaswinning is een open zenuw in de samenleving, vooral buiten de Randstad waar men met deze extreme vorm van gasboren geconfronteerd zal worden.

Deze week werd de motie Samson-Van Ojik in de Tweede Kamer ingediend, om een moratorium op schaliegas tot het einde van deze kabinetsperiode af te dwingen. De motie sluit het onderzoek dat nu loopt naar schaliegas echter niet uit. Daarmee wordt het onderzoek voor de Structuurvisie Schaliegas bedoeld. De VVD probeert echter te morrelen aan dat onderzoek door daar ook proefboringen bij te laten horen.

Voor de duidelijkheid: proefboren is eigenlijk al schaliegas winnen. Om een idee te krijgen hoeveel schaliegas er in de bodem zit, moet je namelijk al tientallen boringen doen en volop fracken. En wie in Nederland gas vindt, krijgt bijna automatisch een vergunning om ook verder te gaan en het gas te winnen. Daarom horen proefboringen ook niet thuis in een moratorium op schaliegas.

Voor de duidelijkheid: we zijn niet tegen eerlijk onderzoek naar schalliegas. Goed en eerlijk onderzoek zou ook tot de conclusie kunnen leiden dat we niets aan schaliegas hebben. Dan kunnen we ook eendelijk eens stoppen met de tijd- en geldverslindende discussie erover.

Maar we hebben slechte ervaringen met het vorige onderzoek dat onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken werd uitgevoerd. Dat onderzoek liet belangrijke onderwerpen buiten beschouwing. Ook met de huidige milieu-effect rapportage (MER) lijkt het die kant op te gaan. Alleen al de kaft van de startnotitie van de MER gaf een veel te rooskleurig beeld de impact van gaswinning op de omgeving. Als het zo moet, kan dat onderzoek inderdaad maar beter gestopt worden, zoals verschillende politici en schaliegasvrije gemeenten hebben laten weten.gasputten2