Vlag uit bij Milieudefensie en Schaliegasvrij -Tot midden 2017 geen boringen meer naar Schaliegas

Vanmiddag heeft de Tweede Kamer ingestemd met de motie-Samsom om het moratorium op schaliegasboringen te verlengen tot het einde van deze kabinetsperiode. Bij Milieudefensie en de Stichting Schaliegasvrij Nederland gaat de vlag uit na deze grote overwinninSchaliegasvrij06_10_14g in de campagne tegen schaliegas. Milieudefensie en de Stichting Schaliegasvrij roepen Kamerleden op het moratorium snel om te zetten in een verbod, de zinloze onderzoeken naar schaliegas stop te zetten en bestaande schaliegasvergunningen in te trekken. Er is nu een ruime politieke meerderheid tegen schaliegaswinning in Nederland.

Ike Teuling, campaigner energie bij Milieudefensie: “Milieudefensie en met ons 223 schaliegasvrije gemeenten en 10 schaliegasvrije provincies, zijn erg opgelucht dat het gevaar voorlopig geweken is. Tot midden 2017 mag er niet naar Schaliegas worden geboord, als er geen vervroegde verkiezingen komen tenminste. Maar, zolang een permanent verbod op boringen niet is verankerd in de Mijnbouwwet en Kamp stug door gaat met het uitvoeren van onderzoeken naar geschikte locaties voor boringen in de Structuurvisie Schaliegas moeten we alert blijven. De opsporingsvergunningen van Britse boorbedrijf Cuadrilla zijn recent provisorisch verlengd door Kamp om ervoor te zorgen dat het bedrijf aanspraak blijft maken op het recht om te boren in Boxtel, Haaren en de Noordoostpolder”. Milieudefensie heeft eind vorige maand bezwaar aangetekend tegen deze verlenging.

Ook proefboringen vallen onder moratorium – Minister Kamp liet afgelopen vrijdag in een reactie weten dat hij het, ondanks het wegvallen van een politieke meerderheid, toch mogelijk acht proefboringen te doen in deze kabinetsperiode. De Partij van de Arbeid, die samen met GroenLinks indiener is van de motie om het moratorium te verlengen, gaf echter aan dat óók proefboringen onder het moratorium vallen. Vorig jaar werd al duidelijk dat de minister na een geslaagde proefboring een vergunning voor exploratieboringen amper kan weigeren. Door in te stemmen met proefboringen – waarbij overigens dezelfde schadelijke technieken worden toegepast als bij ‘gewone’ boringen – stemt Kamp dus ook in met de winning van schaliegas.

 Geld voor schaliegasonderzoek naar duurzame energie – “Wij blijven op onze hoede maar zijn ook blij dat na jaren strijden tegen schaliegas een meerderheid van onze politici eindelijk geconcludeerd heeft dat de risico’s van schaliegasboringen te groot zijn”, aldus Ko van Huissteden, voorzitter van Schaliegasvrij Nederland. “Met schaliegas gaan we door met gokken met het klimaat. De industrialisering van onze leefomgeving, luchtvervuiling, kans op grondwatervervuiling en aardbevingen door diepe afvalwaterlozingen willen we ook niet. De volgende stap is dat ook het zinloze en dure onderzoek naar schaliegas wordt stopgezet. Wat ons betreft kan het geld dat daarmee bespaard wordt zo naar projecten voor duurzame energie”. Donderdag debatteert de Tweede Kamer nogmaals over schaliegas (5). In dit debat zal duidelijk worden of de Kamer ook een streep gaat zetten door de Structuurvisie Schaliegas en de vergunningen van Cuadrilla.

(*) Donderdag 11 december om 12:30 vindt het VSO Vaststelling Notitie reikwijdte en detailniveau planMER schaliegas plaats in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Milieudefensie en de Stichting Schaliegasvrij zullen bij dit debat aanwezig zijn.