New York en Canadese provincies schaliegasvrij

Goeverneur Cuomo van de Amerikaanse staat New York heeft, na een lange politieke strijd tussen voor- en tegenstanders van schaliegas, boringen naar schaliegas verboden. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de risico’s van bodem- en luchtverontreiniging en de gezondheidsrisico’s die dat veroorzaakt. Ok de provincies Quebec en New Brunswick in het oosten van Canada hebben moratoria ingesteld op schaliegasboringen.