Keihard rapport Onderzoeksraad voor de Veiligheid over Groningse aardbevingen.

Vandaag hebben NOS,  RTV Noord en RTL teksten uit een concept-rapbevingenport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar buiten gebracht. De conclusies zijn keihard: “Veiligheidsrisico’s voor burgers werden niet onderkend”, “Het gasgebouw is ingericht op het verdienen van zo veel mogelijk geld aan gas”. Ook toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen, die pas in 2013 waarschuwende geluiden liet horen, krijgt ervan langs: “De toezichthouder had de betrokken partijen vaker op hun verantwoordelijkheid moeten wijzen”.

De NOS website roept een beeld op belangenverstrengeling. Het Ministerie van Economische Zaken speelt verschillende rollen: het is betrokken bij de exploratie, winning en verkoop van het gas, en toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen is onderdeel van hetzelfde ministerie. De bij de gaswinning betrokken organisaties en deskundigen stonden ook niet open voor kritiek; afwijkende opvattingen werden afgedaan als onzin. Volgens het NOS journaal is er een gesloten old boys network van beslissers en deskundigen, die het gasbeleid bepalen.

Wat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zegt, ervaren de Groningers al veel langer. En ook bij Schaliegasvrij Nederland is het een bekend gevoel, dat er niet met, maar over je beslist wordt. De deskundigen weten het beter, gaat u maar rustig slapen. Volgens citaten op de website van RTV Noord staat de rol van de wetenschap flink ter discussie. De steeds weer herhaalde  soap met onderzoeksrapporten zien we zowel bij schaliegas als bij de Groningse aardbevingen. Het geeft ons geen greintje vertrouwen dat het met schaliegas en schalie-olie beter zal gaan dan met de gaswinning in Groningen.

Het wordt hoog tijd om dat old boys netwerk bloot te leggen, openbaar te maken hoe de olie- en gaslobby werkt, en hoe van wetenschap, industrie en overheid  hierin verstrengeld zijn. Het wordt hoog tijd om mijnbouw uit de achterkamertjes te halen, en aan open, democratische besluitvorming te onderwerpen. Tijd voor een parlementaire enquete?

De NAM vindt dat de verspreiders van het rapport strafbaar zijn. We zijn echter erg blij dat dit rapport bij de pers terecht is gekomen, voordat onder druk van de NAM en overheid de conclusies van de veiligheidsexperts afgezwakt konden worden. De journalisten, en wie hen hierbij geholpen hebben, hebben de maatschappij een grote dienst bewezen.

Fracken veroorzaakt wel degelijk aardbevingen

aardbevingen_frackingMijnbouw-ingenieurs en geologen in dienst van olie- en gasbedrijven spreken liever van ‘trillingen’ in plaats van aardbevingen. Hoe vervelend dergelijke ‘trillingen’ kunnen zijn, daar weten de Groningers inmiddels alles van.

Tot nu toe werd van fracken ook beweerd dat het slechts om lichte trillingen zou gaan, maar inmiddels is in de Verenigde Staten weer bewezen dat het wel wat harder kan gaan: er zijn bevingen tot magnitude 3 waargenomen tijdens het fracken van een schaliegasboring bij het plaatsje Poland in Ohio. In  Engeland deden zich een paar jaar geleden eveneens ‘trillingen’ voor bij een schaliegasboring.

De bevingen ontstaan door het activeren van een al bestaande breuk in de diepte. Door de injectie van water kunnen gesteentepakketten aan weerszijden van zo’n breuk schoksgewijs langs elkaar glijden. Overigens is in de Verenigde Staten de grootste bron van aardbevingen bij schaliegas de injectie van de enorme hoeveelheden afvalwater in lege olie-en gasvelden. Dat is een praktijk die in Nederland ook steeds meer toegepast wordt: onder andere de injectie van afvalwater van de winning van teerachtige olie in Schoonebeek in lege gasvelden in Twente.

Nieuw onderzoeksprogramma ‘Schaliegas en Water’

KWR Watercycle Research Institute start samen met NWO een vierjarig onderzoeksprogramma met als onderwerp ‘Schaliegas en Water’. Het programma richt zich op de risico’s voor het water (grondwater en oppervlaktewater) bij mogelijke productie van schaliegas in Nederland, en de mogelijkheid om deze risico’s te beperken.

Schaliegas verbruikt grote hoeveelheden water per boring, produceert heel veel afvalwater. Het heeft in de Verenigde Staten tot verontreiniging van grondwater en rivieren geleid, en ondergrondse injectie van het afvalwater leidt tot aardbevingen.

Het is nog steeds wonderlijk dat er niet met een dergelijk onderzoek begonnen is toen men over schaliegas in Nederland begon na te denken, maar pas na veel protesten en politieke druk. Maar beter laat dan nooit. Overigens zijn we er met het ‘ondervangen’ van de risico’s voor het watersysteem’ nog lang niet – er is meer aan de hand. zoals luchtverontreiniging, veiligheidsrisico’s, aarbevingsrisico’s, inbreuken op het woonklimaat en verlies van natuurgebieden.