Nieuw onderzoeksprogramma ‘Schaliegas en Water’

KWR Watercycle Research Institute start samen met NWO een vierjarig onderzoeksprogramma met als onderwerp ‘Schaliegas en Water’. Het programma richt zich op de risico’s voor het water (grondwater en oppervlaktewater) bij mogelijke productie van schaliegas in Nederland, en de mogelijkheid om deze risico’s te beperken.

Schaliegas verbruikt grote hoeveelheden water per boring, produceert heel veel afvalwater. Het heeft in de Verenigde Staten tot verontreiniging van grondwater en rivieren geleid, en ondergrondse injectie van het afvalwater leidt tot aardbevingen.

Het is nog steeds wonderlijk dat er niet met een dergelijk onderzoek begonnen is toen men over schaliegas in Nederland begon na te denken, maar pas na veel protesten en politieke druk. Maar beter laat dan nooit. Overigens zijn we er met het ‘ondervangen’ van de risico’s voor het watersysteem’ nog lang niet – er is meer aan de hand. zoals luchtverontreiniging, veiligheidsrisico’s, aarbevingsrisico’s, inbreuken op het woonklimaat en verlies van natuurgebieden.