Fracken veroorzaakt wel degelijk aardbevingen

aardbevingen_frackingMijnbouw-ingenieurs en geologen in dienst van olie- en gasbedrijven spreken liever van ‘trillingen’ in plaats van aardbevingen. Hoe vervelend dergelijke ‘trillingen’ kunnen zijn, daar weten de Groningers inmiddels alles van.

Tot nu toe werd van fracken ook beweerd dat het slechts om lichte trillingen zou gaan, maar inmiddels is in de Verenigde Staten weer bewezen dat het wel wat harder kan gaan: er zijn bevingen tot magnitude 3 waargenomen tijdens het fracken van een schaliegasboring bij het plaatsje Poland in Ohio. InĀ  Engeland deden zich een paar jaar geleden eveneens ‘trillingen’ voor bij een schaliegasboring.

De bevingen ontstaan door het activeren van een al bestaande breuk in de diepte. Door de injectie van water kunnen gesteentepakketten aan weerszijden van zo’n breuk schoksgewijs langs elkaar glijden. Overigens is in de Verenigde Staten de grootste bron van aardbevingen bij schaliegas de injectie van de enorme hoeveelheden afvalwater in lege olie-en gasvelden. Dat is een praktijk die in Nederland ook steeds meer toegepast wordt: onder andere de injectie van afvalwater van de winning van teerachtige olie in Schoonebeek in lege gasvelden in Twente.