STRONG wekt geen vertrouwen

SchoonebeekHet is een onmogelijke titel voor een belangrijk document: de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Milieu-Effect Rapportage Structuurvisie Diepe Ondergrond’ (NRD MER STRONG). De regering wil het gebruik van de diepe ondergrond beter regelen met STRONG. Er zijn allerlei activiteiten in de ondergrond die elkaar flink in de weg kunnen zitten: mijnbouw, olie- en gasboringen, aardwarmte en schaliegas.  Voor de structuurvisie STRONG wordt milieu-effect rapportage (MER) uitgevoerd – een onderzoek naar de milieugevolgen van het plan. De NRD is een document wat bepaalt hoe dat onderzoek wordt uit uitgevoerd.

Dat is heel belangrijk, want door onderzoek te sturen kan schaliegas er bijvoorbeeld gunstiger er af komen dan het in werkelijkheid is. De NRD is hier te vinden. U kunt tot 23 maart uw visie op de NRD geven. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk unieke reacties binnenkomen. Het is belangrijk wat er in de grond onder uw voeten gebeurt, denk aan Groningen! Hier staat wat wij ervan vinden, dit kunt u ook gebruiken voor uw eigen reactie.

STRONG lijkt vooral ruimte te moeten vrijmaken voor schaliegas. Ondergrondse afvalwaterinjecties worden bijvoorbeeld niet in het onderzoek betrokken.  Die zijn belangrijk vanwege de grote stroom afvalwater van schaliegas.  Injectie van schaliegas-afvalwater veroorzaakt in de Verenigde Staten aardbevingen. Doorgestoken kaart, als je dit niet wilt onderzoeken!

Er is meer. Het begint al bij de voorpagina waar de desolate installaties van de onconventionele oliewinning in Schoonbeek met hun grote afvalwater productie prijken, met een paar boompjes op de voorgrond. Schaliegas wordt een “ecosysteemdienst” genoemd terwijl er op 3000 meter diepte toch echt geen ecosysteem aanwezig is! Doorzichtige ‘greenwashing’ voor niet duurzame en vervuilende vormen van energie.

Geen woord over de bestuur en controle op alle activiteiten in de ondergrond. Het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de aardbevingen in Groningen maakt duidelijk hoe belangrijk dat is. Zolang de aanbevelingen uit dat rapport niet zijn uitgevoerd  vinden wij dat we beter helemaal niet aan schaliegas kunnen denken en is STRONG nutteloos.

Rapport Onderzoeksraad voor de Veiligheid: in Groningen ging geld voor de veiligheid van de Groningers

B3jN11oIMAAZq-ERapporten van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zijn bedoeld om van te leren, hoe je in de toekomst de veilighied kunt verbeteren. Ze zijn niet bedoeld om schuldigen aan te wijzen. Dat mag de rechter doen, en we hopen met Groningen, dat dat ook gaat gebeuren.

Maar er moet vooral veel geleerd worden: de NAM, het ministerie van Economische Zaken, alle organisaties en instellingen, de politiek, die veel te lang zwegen over wat er in Groningen gebeurde. Een ramp die zich langzaam voltrok, met meer dan 1000 aardbevingen, door sommige mijnbouwers liever ‘trillingen’ dan aardbevingen genoemd. In het begin werd iedereen die waarschuwde voor gek verklaard door de NAM.

Wij volgen dat ‘leren’ met argusogen. Zolang er geen heel erg duidelijk bewijs is dat het gesloten bolwerk van de gaswereld iets geleerd heeft en de arrogantie van de macht aflegt, hebben alle onderzoeken naar schaliegas geen enkele zin. We gaan er dwars voor liggen.

Terschelling bedreigd door gasboringen

terschellingVandaag (14/2) verscheen in Trouw het bericht dat er plannen zijn voor gasboringen op het Waddeneiland Terschelling, een Natura-2000 gebied en een gebied wat bovendien op de werelderfgoedlijst van de UNESCO staat. Het gaat om vijf boringen, waarvan drie op het eiland en twee in de Noordzee. Het gaat om het bedrijf Tulip Oil wat van het ministerie van Economische Zaken een vergunning heeft gekregen.

Het lijkt misschien onbegrijpelijk dat dit kan in een van de belangrijkste natuurgebieden van Nederland. Maar hetzelfde ministerie van Economische Zaken dat de boorvergunningen afgeeft, heeft tegenwoordig ook het natuurbehoud onder zijn hoede. Het is duidelijk dat op dit ministerie de natuur volledig ondergeschikt gemaakt wordt aan de belangen van de fossiele brandstofindustrie. Daar past maar één antwoord op: verzet.

Volgens het bericht in Trouw speelt ook milieugoeroe Wouter van Dieren, die door Tulip Oil ingehuurd was om de eilanders en het boorbedrijf op één lijn te krijgen, een twijfelachtige rol. Diens milieuadviesbureau IMSA zijn we ook als eens tegengekomen toen ze voor EBN onderzoek deden hoe de maatschappelijke aanvaarbaarheid van schaliegas verbeterd kon worden.

Duitse regering wil fracken beperkt toestaan

De Duitse regering heeft een ontwerp-wet opgesteld waarin men fracken onder sterke beperkingen wil toestaan, na een moratorium van enkele jaren. Het zou alleen mogen beneden 3000 meter diepte en in geisoleerde gevallen. Schaliegasboringen op grote schaal worden tot zeker 2021 niet toegestaan, het gaat alleen om het toestaan van onderzoeksboringen. Vanuit de Duitse milieubeweging is felle kritiek op de wet. Ook wat ons betreft is dit ondanks de beperkingen een stap op een glijdende schaal naar schaliegas.

Gasverslaafd Nederland

krantenartikel-aardbeving-1986Het is diep bedroevend dat ondanks grote schade aan zeer veel Groningse huizen en alle persoonlijke ellende die daar bij hoort, de Haagse politiek zoveel moeite heeft om hier besluiten over te nemen. Het zou toch duidelijk moeten zijn. Veiligheid in je huis, de plaats waar je woont, is voor iedereen belangrijk. Dat zou voor moeten gaan op de winsten van Shell en Exxon en een snelle leegverkoop van onze bodem ten behoeve van de staatskas. Iedere Nederland zou solidair moeten zijn met de Groningers. Waarom moet je in Den Haag tijdens het gasdebat van 12 februari daarover een hele dag debatteren tot in de late uurtjes en dan vervolgens nauwelijks iets doen aan het probleem?

Helaas, zo werkt het in Nederland. In Nederland bepaalt een ondoorzichtige kongsi van olie- en gasbedrijven, politici, ambtenaren op Economische Zaken, een staatsonderneming als EBN, een niet zo heel erg onafhankelijke toezichthouder en vakspecialisten met oogkleppen op al vele jaren lang dat we gewoon doorgaan met plunderen van de bodem. Ook als uw huis stukje bij beetje uit elkaar gerammeld wordt. In het geval van de aardbevingen in Groningen sliep de politiek vele jaren lang, totdat in 2012 de schade wel erg in het oog begon te springen.

Lees verder

Provincie Brabant houdt voet bij stuk met schaliegasverbod

De provincie Brabant heeft op 6 februari in de Provinciale milieuverordening een verbod op schaliegasboringen opgenomen. Hierbrabantvlagmee legt de provincie de eerdere uitspraken tegen schaliegas ook vast in de eigen provinciale verordeningen. Minister Kamp heeft in een brief laten blijken dit niet leuk te vinden. Hij wijst erop dat er gewerkt wordt aan een milieu-effectrapportage en een structuurvisie Schaliegas en een structuurvisie voor de diepe ondergrond.

De provincie houdt echter voet bij stuk en gaat door met het schaliegasverbod. De reden voor het verbod is de bescherming van het grondwater, de belangrijkste bron van ons drinkwater. Met deze stap is ook duidelijk dat de provincie Brabant geen groot vertrouwen heeft in de onderzoeken en de structuurvisies van minister Kamp. Daar is een goede reden voor, uit de startnotitie voor de milieu-effectrapportage bleek dat er praktisch geen uitzonderingen gemaakt worden als er gezocht wordt naar boorlokaties voor schaliegas.

Brits schaliegas imperium brokkelt af

In Engeland wil de regering van Cameron volop inzetten op schaliegas. Maar de weerstand groeit owalesok daar. In januari haalde een voorstel voor een moratorium op schaliegas nog net niet voldoende stemmen. Inmiddels heeft Schotland echter een moratorium op schaliegas ingesteld, en volgde vandaag ook het parlement van Wales, dat de regering om een moratorium verzocht. schotland