Duitse regering wil fracken beperkt toestaan

De Duitse regering heeft een ontwerp-wet opgesteld waarin men fracken onder sterke beperkingen wil toestaan, na een moratorium van enkele jaren. Het zou alleen mogen beneden 3000 meter diepte en in geisoleerde gevallen. Schaliegasboringen op grote schaal worden tot zeker 2021 niet toegestaan, het gaat alleen om het toestaan van onderzoeksboringen. Vanuit de Duitse milieubeweging is felle kritiek op de wet. Ook wat ons betreft is dit ondanks de beperkingen een stap op een glijdende schaal naar schaliegas.