Rapport Onderzoeksraad voor de Veiligheid: in Groningen ging geld voor de veiligheid van de Groningers

B3jN11oIMAAZq-ERapporten van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zijn bedoeld om van te leren, hoe je in de toekomst de veilighied kunt verbeteren. Ze zijn niet bedoeld om schuldigen aan te wijzen. Dat mag de rechter doen, en we hopen met Groningen, dat dat ook gaat gebeuren.

Maar er moet vooral veel geleerd worden: de NAM, het ministerie van Economische Zaken, alle organisaties en instellingen, de politiek, die veel te lang zwegen over wat er in Groningen gebeurde. Een ramp die zich langzaam voltrok, met meer dan 1000 aardbevingen, door sommige mijnbouwers liever ‘trillingen’ dan aardbevingen genoemd. In het begin werd iedereen die waarschuwde voor gek verklaard door de NAM.

Wij volgen dat ‘leren’ met argusogen. Zolang er geen heel erg duidelijk bewijs is dat het gesloten bolwerk van de gaswereld iets geleerd heeft en de arrogantie van de macht aflegt, hebben alle onderzoeken naar schaliegas geen enkele zin. We gaan er dwars voor liggen.