STRONG wekt geen vertrouwen

SchoonebeekHet is een onmogelijke titel voor een belangrijk document: de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Milieu-Effect Rapportage Structuurvisie Diepe Ondergrond’ (NRD MER STRONG). De regering wil het gebruik van de diepe ondergrond beter regelen met STRONG. Er zijn allerlei activiteiten in de ondergrond die elkaar flink in de weg kunnen zitten: mijnbouw, olie- en gasboringen, aardwarmte en schaliegas.  Voor de structuurvisie STRONG wordt milieu-effect rapportage (MER) uitgevoerd – een onderzoek naar de milieugevolgen van het plan. De NRD is een document wat bepaalt hoe dat onderzoek wordt uit uitgevoerd.

Dat is heel belangrijk, want door onderzoek te sturen kan schaliegas er bijvoorbeeld gunstiger er af komen dan het in werkelijkheid is. De NRD is hier te vinden. U kunt tot 23 maart uw visie op de NRD geven. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk unieke reacties binnenkomen. Het is belangrijk wat er in de grond onder uw voeten gebeurt, denk aan Groningen! Hier staat wat wij ervan vinden, dit kunt u ook gebruiken voor uw eigen reactie.

STRONG lijkt vooral ruimte te moeten vrijmaken voor schaliegas. Ondergrondse afvalwaterinjecties worden bijvoorbeeld niet in het onderzoek betrokken.  Die zijn belangrijk vanwege de grote stroom afvalwater van schaliegas.  Injectie van schaliegas-afvalwater veroorzaakt in de Verenigde Staten aardbevingen. Doorgestoken kaart, als je dit niet wilt onderzoeken!

Er is meer. Het begint al bij de voorpagina waar de desolate installaties van de onconventionele oliewinning in Schoonbeek met hun grote afvalwater productie prijken, met een paar boompjes op de voorgrond. Schaliegas wordt een “ecosysteemdienst” genoemd terwijl er op 3000 meter diepte toch echt geen ecosysteem aanwezig is! Doorzichtige ‘greenwashing’ voor niet duurzame en vervuilende vormen van energie.

Geen woord over de bestuur en controle op alle activiteiten in de ondergrond. Het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de aardbevingen in Groningen maakt duidelijk hoe belangrijk dat is. Zolang de aanbevelingen uit dat rapport niet zijn uitgevoerd  vinden wij dat we beter helemaal niet aan schaliegas kunnen denken en is STRONG nutteloos.