Europees expert netwerk gekaapt door schaliegaslobby

lobby_planet_cartoon_cropVorig jaar is een “European Science and Technology Network on Unconventional Hydrocarbon Extraction” in het leven geroepen door de Euroopese Comissie. Dergelijke ‘netwerken’ zijn bedoeld om alle belanghebbenden bij elkaar te brengen, uit industrie en de maatschappij, om de Europese commissie te adviseren en te onderzoeken welke technologie eventueel geschikt en veilig is om te worden toegepast in Europa.

Een goed idee zou je zeggen, om een open en eerlijk debat te organiseren. Maar op de eerste bijeenkomst van het netwerk in Brussel bleek al dat het niet werkt. Van de 74 leden werken er 14 voor de Europese commissie, van de rest heeft 70% banden met fracking-bedrijven; tweederde van de vertegenwoordigde onderzoeksgroepen heeft banden met de fracking industrie. Alle vijf voorzitters van de werkgroepen zijn voorstanders van fracken en sommigen daarvan hebben in het verleden gelobbyd voor minder strikte regels voor fracken. Minder dan 10% van de deelnemers was afkomstig uit milieubeweging of burgergroepen.

De burgergroepen die wilden deelnemen, moesten zelf bedelen om uitgenodigd te worden en om reiskostenvergoedingen om deel te kunnen nemen aan de activiteiten van het netwerk. Hoezo deelname van alle belanghebbenden?

Friends of the Earth Europe, één van de deelnemende milieu-organisaties, heeft daarom besloten om zich niet als excuustruus te laten gebruiken en zicht terug te trekken, naar verwachting zullen ook andere burgergroepen deze stap volgen. De gang van zaken is ook aan de Europese ombudsman voorgelegd, die de Europese Commissie erop heeft gewezen dat dergelijke netwerken een meer gelijke vertegenwoordiging van alle belangebbenden moeten krijgen en er meer transparantie moet zijn.

 

 

Albanees dorp getroffen door modderfonteinen en gasexplosies

2015-04-02-Bankers-Petroleum-gas-CO2-mud-errupts-from-500-metres-deep-200-people-evacuated-from-Albania-villageIn het dorpje Albanese dorp Fier brak de hel los toen plotselling overal modder en gas uit de grond opborrelde, soms gepaard met metershoge fonteinen van modder. Wegen en akkers raakten bedekt met een laag moder, 70 huizen werden beschadigd en de angstige inwoners moesten geëvacueerd worden.

De Canadese oliemaatschappij Bankers, die er in de buurt aan het boren is, ontkende aanvankelijk ieder verband met hun activiteiten. Die bestaan uit oliewinning door stoominjectie op dieptes tussen 500 en 1500 meter, uit een reservoir wat waarschijnlijk al onder hoge druk stond. Onder druk van het lokale bestuur is men vervolgens toch aan een opruim-operatie begonnen.

Dit laat zien hoe het mis kan gaan, als de cowboys onder de olie- en gasboorders de vrije hand krijgen, bij zwak bestuur. Overigens heeft een dochtermaatschappij van Bankers, BNK Petroleum, in 2012 een vergunning aangevraagd voor schaliegasboringen in Midden-Nederland.

Het is ook heel raar dat deze ramp niet in de Europese nieuwsmedia doordringt. Via een paar Chinese en een Duitse website is wat nieuws hierover verspreid en het is gepubliceerd door The Washington Post. Een Canadese website heeft het nieuws samengevat.

Britse medici wijzen op gezondheidsrisico’s van schaliegas

Flare-24Een groep artsen uit de top van het Britse medisch onderzoek wijst in het tijdschrift British Medical Journal op de gezondheidsgevaren van schaliegas. Die worden vooral veroorzaakt door de milieu-risico’s voor omwonenden: lucht- en watervervuiling en verkeer:

‘Fracking is een inherent risicovolle activiteit die gevaarlijke niveaus van lucht- en waterverontreiniging met nadelige gevolgen voor de gezondheid kan veroorzaken. Het zware verkeer, geluid, en stankoverlast ten gevolge van fracking, evenals de sociaal ontwrichtende effecten van tijdelijke ‘boomtowns’ en het bederf van de natuurlijke omgeving zijn extra gevaren voor de gezondheid.’

De artsen wijzen er ook op, dat in Engeland deze activiteiten in een dichtbevolkte omgeving plaatsvinden, waardoor de risico’s extra versterkt worden.

Duitse regering zet deur naar fracken op een kier

023180-australia-japan-whalingDe Duitse regering heeft besloten fracken voor schaliegas en -olie onder sterk beperkende voorwaarden toe te staan blijkt uit een nieuw wetsvoorstel. Het mag tot 2018 alleen voor wetenschappelijke doeleinden, niet boven 3000 meter diepte, niet in natuurgebieden, of in gebieden die belangrijk zijn voor de drinkwatervoorziening.

In het wetsvoorstel wordt ook omkering van de bewijslast voorzien als het om schade door boringen en gaswinning gaat: niet de omwonenden moeten bewijzen dat zij schade lijden door fracken, maar de de frackers moeten bewijzen dat ze geen schade hebben veroorzaakt. Daarnaast moet er volledige openheid zijn over de gebruikte techniek en chemische stoffen, en is er een verplichting voor milieu-effectrapportage.

Het is duidelijk dat deze wetgeving geen schaliegasboringen op grote schaal mogelijk maakt. De olie-en gasindustrie heeft dan ook al teleurgesteld gereageerd. Ook is de regeling veel strenger dan wat bijvoorbeeld in Engeland is toegestaan, waar de regering juist alle belemmeringen voor fracken probeert te verwijderen, tegen protesten van de Engelsen in. Ook in Nederland zijn we nog lang niet zover – de minister van Economische Zaken ziet fracken nog steeds als een inkomstenbron.

Aan de andere kant is met de Duitse regelgeving de deur voor extreme vormen van fossiele branstofwinning echt op een kier open gezet. Het is onduidelijk of fracken voor wetenschappelijke doeleinden geen mazen in de wet openlaat, of is het net zoiets de Japanse walvisvangst voor ‘wetenschappelijke’ doeleinden? En wat gebeurt er na 2018?