Britse medici wijzen op gezondheidsrisico’s van schaliegas

Flare-24Een groep artsen uit de top van het Britse medisch onderzoek wijst in het tijdschrift British Medical Journal op de gezondheidsgevaren van schaliegas. Die worden vooral veroorzaakt door de milieu-risico’s voor omwonenden: lucht- en watervervuiling en verkeer:

‘Fracking is een inherent risicovolle activiteit die gevaarlijke niveaus van lucht- en waterverontreiniging met nadelige gevolgen voor de gezondheid kan veroorzaken. Het zware verkeer, geluid, en stankoverlast ten gevolge van fracking, evenals de sociaal ontwrichtende effecten van tijdelijke ‘boomtowns’ en het bederf van de natuurlijke omgeving zijn extra gevaren voor de gezondheid.’

De artsen wijzen er ook op, dat in Engeland deze activiteiten in een dichtbevolkte omgeving plaatsvinden, waardoor de risico’s extra versterkt worden.