Duitse regering zet deur naar fracken op een kier

023180-australia-japan-whalingDe Duitse regering heeft besloten fracken voor schaliegas en -olie onder sterk beperkende voorwaarden toe te staan blijkt uit een nieuw wetsvoorstel. Het mag tot 2018 alleen voor wetenschappelijke doeleinden, niet boven 3000 meter diepte, niet in natuurgebieden, of in gebieden die belangrijk zijn voor de drinkwatervoorziening.

In het wetsvoorstel wordt ook omkering van de bewijslast voorzien als het om schade door boringen en gaswinning gaat: niet de omwonenden moeten bewijzen dat zij schade lijden door fracken, maar de de frackers moeten bewijzen dat ze geen schade hebben veroorzaakt. Daarnaast moet er volledige openheid zijn over de gebruikte techniek en chemische stoffen, en is er een verplichting voor milieu-effectrapportage.

Het is duidelijk dat deze wetgeving geen schaliegasboringen op grote schaal mogelijk maakt. De olie-en gasindustrie heeft dan ook al teleurgesteld gereageerd. Ook is de regeling veel strenger dan wat bijvoorbeeld in Engeland is toegestaan, waar de regering juist alle belemmeringen voor fracken probeert te verwijderen, tegen protesten van de Engelsen in. Ook in Nederland zijn we nog lang niet zover – de minister van Economische Zaken ziet fracken nog steeds als een inkomstenbron.

Aan de andere kant is met de Duitse regelgeving de deur voor extreme vormen van fossiele branstofwinning echt op een kier open gezet. Het is onduidelijk of fracken voor wetenschappelijke doeleinden geen mazen in de wet openlaat, of is het net zoiets de Japanse walvisvangst voor ‘wetenschappelijke’ doeleinden? En wat gebeurt er na 2018?