Europees expert netwerk gekaapt door schaliegaslobby

lobby_planet_cartoon_cropVorig jaar is een “European Science and Technology Network on Unconventional Hydrocarbon Extraction” in het leven geroepen door de Euroopese Comissie. Dergelijke ‘netwerken’ zijn bedoeld om alle belanghebbenden bij elkaar te brengen, uit industrie en de maatschappij, om de Europese commissie te adviseren en te onderzoeken welke technologie eventueel geschikt en veilig is om te worden toegepast in Europa.

Een goed idee zou je zeggen, om een open en eerlijk debat te organiseren. Maar op de eerste bijeenkomst van het netwerk in Brussel bleek al dat het niet werkt. Van de 74 leden werken er 14 voor de Europese commissie, van de rest heeft 70% banden met fracking-bedrijven; tweederde van de vertegenwoordigde onderzoeksgroepen heeft banden met de fracking industrie. Alle vijf voorzitters van de werkgroepen zijn voorstanders van fracken en sommigen daarvan hebben in het verleden gelobbyd voor minder strikte regels voor fracken. Minder dan 10% van de deelnemers was afkomstig uit milieubeweging of burgergroepen.

De burgergroepen die wilden deelnemen, moesten zelf bedelen om uitgenodigd te worden en om reiskostenvergoedingen om deel te kunnen nemen aan de activiteiten van het netwerk. Hoezo deelname van alle belanghebbenden?

Friends of the Earth Europe, één van de deelnemende milieu-organisaties, heeft daarom besloten om zich niet als excuustruus te laten gebruiken en zicht terug te trekken, naar verwachting zullen ook andere burgergroepen deze stap volgen. De gang van zaken is ook aan de Europese ombudsman voorgelegd, die de Europese Commissie erop heeft gewezen dat dergelijke netwerken een meer gelijke vertegenwoordiging van alle belangebbenden moeten krijgen en er meer transparantie moet zijn.