Verviervoudiging afvalwaterinjectie in Noord-Holland – afvalwaterinjecties buiten Structuurvisie Diepe Ondergrond gehouden.

In de gasopslag Bergermeer wordt de injectie van afvalwater meer dan verviervoudigd. schoonebeekHet lege gasveld wordt gebruikt voor gasopslag, maar daarbij komt ook afvalwater vrij. Dit afvalwater wil men onder het gasveld weer terugpompen.

Er is in het verleden tegen de gasopslag geprotesteerd vanwege het risico op aardbevingen. Tijdens de gaswinning in het verleden hebben zich ook bevingen voorgedaan. Aardbevingen door waterinjectie zijn een reëel risico. De NAM zag eerder af van het gebruik van lege gasvelden in Drente voor afvalwaterinjectie omdat deze in het verleden gebeefd hadden. Volgens berekeningen van TNO zou de waterinjectie in het Bergermeer gasveld wel veilig zijn, maar KNMI zegt dat ze niet uit te sluiten zijn; omwonenden zijn er niet gerust op.

Voor de olie- en gasindustrie is de diepe injectie van afvalwater een goedkope manier om van de steeds grotere hoeveelheden afvalwater door olie- en gaswinning af te komen. Dat dit niet zonder risico’s is blijkt in de Verenigde Staten, waar lekkages en aardbevingen sterk zijn toegenomen door de diepe lozing van afvalwater van schaliegas. Ook in Twente bleek onlangs een grote lekkage van afvalwater in de toevoerleiding naar injectieputten.

Het is opvallend dat in Nederland deze praktijk stilzwijgend ook steeds meer uitgebreid wordt. Zo wordt afvalwaterinjectie ook buiten de beleidsnota ‘Structuurvisie Diepe Ondergrond’ gehouden, die bedoeld is om het gebruik van de diepe ondergrond beter te regelen. Dat is uiterst merkwaardig, en doet vermoeden dat er de nodige lobby van de olie-en gasindustrie is geweest om de afvalwaterinjecties vooral niets in de weg te leggen. Mogelijk wordt daarbij voorgsorteerd op injectie van schaliegas afvalwater.

Onlangs bleek ook dat de Commissie MER, die het milieu-onderzoek voor deze structuurvisie moet beoordelen, hiermee genoegen te nemen, er wordt alleen een betere onderbouwing gevraagd. De milieu-effectrapportage voor de Structuurvisie Diepe Ondergrond wordt daarmee een stuk minder geloofwaardig.