IMF: wereldwijd meer subsidie naar fossiele brandstoffen dan naar gezondheidszorg

Het IMF heeft berekend dat overheden wereldwijd een astronomisch bedrag van 5300 miljard dollar uitgegeven aan directe en verkapte subsidies op het gebruik vCB7n-f3WYAAbilKan fossiele brandstoffen, meer dan wat overheden aan gezondheidszorg uitgeven.

Deze subsidies zijn het verschil tussen de prijs die de consument betaalt, en de werkelijke kosten van fossiele brandstoffen, inclusief een normaal belastingtarief. Bij die werkelijke kosten horen behalve de kosten van winning, ook de kosten die door de fossiele brandstof bedrijven doorgaans op de omgeving worden afgewenteld. Bijvoorbeeld aan vervuiling van bodem, lucht en water, aardbevingen zoals in Groningen en schade aan het klimaat door verbranding van fossiele brandstoffen. Deze ‘externalities’ waarvoor door de consumenten van energie niet betaald worden vormen verreweg het grootste deel van het bedrag van 5300 miljard.

Het IMF stelt dat deze subsidies zeer nadelig zijn voor economische groei en ongelijkheid bevorderen. Opdoeken van de subsidies kan bijvoorbeeld de weg vrijmaken voor belastingverlaging op arbeid, en kan investeringen in andere sectoren van de economie zoals gezondheid en duurzame energie bevorderen.