Met 226 Schaliegasvrije gemeenten moet het lukken.

Op het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben de gemeenten Boxtel en Noordoostpolder een motie ingediend tegen boringen naar schaliegas. Het VNG bestuur onder aanvoering van voormalig VVD minister Jorritsma heeft echter de motie ontraden.

De redenen daarvoor doen vreemd aan. De VNG zegt te willen kiezen voor zorgvuldig omgaan met energiebronnen en investeren in duurzame energie – maar daar hoort schaliegas nou juist niet bij. Men wil ook ‘ het geluid van de gemeenten helder en realistisch overbrengen’ – hoe helder en realistisch wil je het hebben als al 226 gemeenten zich tegen schaliegas hebben uitgesproken?

Het ontraden van de motie van Boxtel en Noordoostpolder lijkt vooral een partijpolitieke zet. Maar met 226 schaliegasvrije gemeenten moet het toch mogelijk zijn om hier een stokje voor te steken.