And another one bites the dust…

Volgens een bericht van Reuters4211201 trekt ConocoPhillips als zoveelste olie-en gasboorder zich terug uit de Poolse schaliegasbonanza. Dochterbedrijf Lane Energy Poland had ongeveer  220 miljoen dollar geïnvesteerd in zeven schaliegasboringen, geen daarvan heeft iets opgeleverd. Denk je eens in hoeveel huizen daarvoor geïsoleerd hadden kunnen worden, of hoeveel zonnepanelen ons van extro stroom hadden kunnen voorzien.

Ondanks tientallen schaliegasboringen in Polen is er nog geen enkele schaliegasput die commerciëel iets heeft opgeleverd. Alle grote buitenlandse investeerders hebben zich uit Polen teruggetrokken, terwijl enkele jaren geleden Polen nog als het schaliegas-mekka van Europa werd gezien.

Boek: Schaliegas in 1 uur en 43 minuten

cover-schaliegasboekSchaliegas in 1 uur en 43 minuten – konden we er maar zo snel vanaf komen. Maar die 1 uur en 43 minuten slaat meer op de leesbaarheid van het boek. De schrijver van dit boek, Rolf Heynen, is via communicatiebureau Good al een tijd bij de discussie rond schaliegas betrokken. Rolf Heynen heeft veel belangrijke spelers in het debat over schaliegas geraadpleegd.

De grote verdiensten van het boek zijn, dat het niet alleen een goed en leesbaar overzicht geeft, maar ook ingaat op een paar aspecten van schaliegas die in de discussie verwaarloosd worden. Zoals de duizenden oude boorputten die schaliegas oplevert, en waarop we vele generaties lang goed moeten blijven letten vanwege de kans op lekkages en ongelukken bij toekomstig gebruik van de ondergrond.

Rapport EPA over watervervuiling: hoe stel je fracken zo mooi mogelijk voor?

313 familes EPADe milieudienst van de Amerikaanse regering, EPA, heeft een onderzoeksrapport uitgebracht met als belangrijkste conclusie dat er geen sprake is van ‘systemische’ watervervuiling door de fracking industrie. Toch worden er in het rapport een flink aantal gevallen watervervuiling besproken en een hele reeks manieren waarop ze kunnen ontstaan.

De vervuiling mag dan wel niet ‘systemisch’ zijn, maar het zou ook wel een heel erg kwalijke zaak zijn als watervervuiling echt systematisch veroorzaakt zou worden. Desondanks mogen we deze risico’s niet met ons grondwater lopen. Bodemvervuiling uit het verleden heeft Nederland veel miljarden gekost, en die verontreiniging was ook niet ‘systemisch’ veroorzaakt door de industrie van vroeger. In Nederland heeft 25% van de drinkwaterbronnen nog steeds problemen met industriele verontreiniging in het verleden, en er worden nu nog steeds drinkwatergputten om die reden gesloten.

Het rapport heeft ook een wetenschappelijke missers. Zo mocht de EPA geen fracking operaties van de industrie monitoren. De EPA werd onder druk van de fracking industrie dus sterk beperkt in het onderzoek. Onbegrijpelijk dat dit kon in de VS, wat toch een democratische rechtsstaat heet te zijn. Wie is er de baas, de regering Obama of de olie-industrie? Er zijn ook veel gevallen bekend van klachten van verontreiniging door Amerikaanse burgers die niet onderzocht zijn door de EPA. Hiernaast een voorbeeld van geregistreerde klachten in een klein gebied in Pennsylvania.

Desondanks geeft het rapport een inkijkje in de volstrekt onverantwoordelijke technieken die in de VS zijn toegepast, zoals fracken op zeer geringe diepte. Het rapport haalt daarmee ook het veel gehoorde er-gebeurt-nooit-iets-met-fracken argument van de frackers onderuit. In tenminste vijf stadia van het hele proces kan er aanzienlijke grondwatervervuiling optreden. Als dat niet systemisch is?

En dan heeft het rapport alleen nog maar naar de waterverontreiniging gekeken, en niet naar de andere vervuilende kanten van deze industrie, zoals luchtverontreiniging, grootschalige industrialisering van het landschap en de gevolgen voor het klimaat van nog meer fossiele brandstoffen verstoken.

Overweldigende meerderheid voor motie tegen schaliegas op VNG jaarcongres

Schaliegasvrij06_10_14Bijna driekwart van de Nederlandse gemeenten heeft op het jaarcongres van de gestemd voor een resolutie van de gemeenten Boxtel en Noordoostpolder, waarin boringen naar schaliegas worden afgewezen. De motie was ontraden door het bestuur van de VNG, desondanks heeft de motie het met een overweldigende meerderheid gehaald. We feliciteren wethouder Van der Wiel van Boxtel en Andries Poppe van de Noordoostpolder met dit fantastische resultaat!