Schaliegasvergunningen ingetrokken.

Als gevolg van het besluit van Minister Kamp om commerciele sschaliegasboringen voorlopig niet toe te staan, zijn nu ook de exploratievergunningen voor schaliegas en steenkoolgas die al verleend waren aan Cuadrilla en Hexagon, ingetrokken. Dat betekent ook dat de door Cuadrilla geplande proefboringen naar schaliegas bij Boxtel, Haaren, Marknesse en Luttelgeest definitief van de baan zijn. Hexagon had nog geen concrete boorplannen in Limburg voor zover bekend.

Persbericht – Intrekken schaliegasvergunningen Cuadrilla fantastisch nieuws

Milieudefensie en Schaliegasvrij Nederland zijn blij met het besluit van minister Kamp om de vergunningen van Cuadrilla te laten verlopen en commerciele schaliegasboringen voorlopig te verbieden. Vandaag werd bekend dat de vergunningen van Cuadrilla niet verlengd worden en dat het kabinet eind van dit jaar een besluit neemt over een eventueel onderzoeksprogramma naar schaliegas.

 

Ike Teuling, energiewoordvoerder bij Milieudefensie: “Dit is een grote overwinning voor alle burgers, gemeenten en provincies die de afgelopen jaren fel hebben geprotesteerd tegen schaliegas. Schaliegaswinning is vervuilend en gevaarlijk, daarvoor is in Nederland geen plaats. Zeker omdat we toe moeten naar een energievoorziening die volledig fossielvrij is, dus zonder olie, kolen en gas” .

 

Ko van Huissteden, Schaliegasvrij Nederland: “ Wij zijn blij dat Cuadrilla zijn biezen moet pakken en Boxtel, Haaren en de Noordoostpolder eindelijk van de vrees verlost zijn dat de boor alsnog binnenkort de grond in gaat. Wij zijn blij dat Cuadrilla zijn biezen moet pakken en Boxtel, Haaren en de Noordoostpolder eindelijk van de vrees verlost zijn dat de boor alsnog binnenkort de grond in gaat. Het is ook een belangrijke stap dat er eerst nagedacht gaat worden of dat schaliegas wel zin heeft.”.

 

In de brief die Kamp vandaag naar de Kamer heeft gestuurd maakt de minister duidelijk dat de vergunningen van Cuadrilla, die dit jaar verlopen zijn, niet verlengd worden. Aan het eind van 2015 zal het kabinet een afweging maken of schaliegas uberhaupt een plek heeft in onze energievoorziening en er een door de overheid geleid onderzoeksprogramma gestart zal worden naar de mogelijkheden om schaliegas te winnen in Nederland. Teuling: “ Wat ons betreft is het nu echt einde verhaal met schaliegas. We moeten stoppen met fossiele brandstoffen en eindelijk de transitie maken naar een volledig schone en veilige energievoorziening. Alleen zo kunnen we het klimaatprobleem te lijf. Zo’n onderzoeksprogramma is dus totaal overbodig en geldverspilling ” .

 

Komende 5 jaar geen commerciele schaliegasboringen in Nederland

Zojuist bekend geworden: de komende vijf jaar zullen er geen commercië boringen naar schaliegas plaatsvinden, heeft minister Kamp bekend gemaakt.  Volgens Kamp kan de vraag of het zinvol is schaliegas als optie nader te onderzoeken, pas eind van dit jaar worden beantwoord. Dan komt een nieuwe visie op de toekomst van het energiebeleid in Nederland uit.

Als blijkt dat schaliegas mogelijk een rol zou kunnen spelen in de energietokeost van Nederland, zal er eerst wetenschappelijk onderzoek plaatsvinden, waarbij het wel mogelijk is dat er onder toezicht van de overheid wel proefboringen plaatsvinden. Maar dat zal niet noodzakelijk tot schaliegaswinning leiden.